Fredag 29 maj 2020

Utredningsförslag försämrar reseavdraget

Regeringen håller på att ta fram ett nytt förslag gällande reseavdrag. Ett förslag som kraftigt kommer att försämra avdrag för bilresor till och från jobbet.

Har man mindre än tre mil till arbetet så får man inget avdrag över huvud taget, och har man en resväg på mellan tre till åtta mil så blir avdraget kraftigt reducerat. Det kan i extrema fall röra sig om över 3 300 kronor i månaden eller uppåt 40 000 kronor per år.

Men även om dessa fall är ovanliga så kommer väldigt många få en ökad kostnad på minst 1 000 kronor i månaden. Och det är uppåt 200 000 människor som berörs på ett eller annat sätt. Enligt Sweco som utrett miljöeffekten, som var en faktor för att man skulle införa det nya systemet, blir det endast en besparing på 0,38 miljarder år 2021. Däremot så ökar kostnaderna för bilpendlarna med 2,4 miljarder kronor.

Remissinstansernas svar på utredningen var heller inte nådiga. De är i huvudsak negativa och till och med skatteverket satte tummen ned för förslaget. Flera remissinstanser trycker på att det nya systemet försvårar arbetspendlingen och kompetensförsörjningen utan att vägas upp av miljövinster.

Utredningen som är ledd av miljöpartisten Lennart Olsen har enligt vår uppfattning kommit rejält fel i sina slutsatser på flera punkter. Att omvandla resekostnader till en helt privat levnadskostnad sätter väldigt många människor som är beroende av bilen i en oacceptabel situation. Människor i mindre städer och på landsbygden saknar både bussar, tunnelbanor och spårvagnar. Incitamentet att ta arbete en bit bort från hemorten minskar också kraftigt vilket är en stor nackdel för Sverige på flera sätt.

Att Socialdemokraterna med stödpartierna Miljöpartiet, Vänstern, Centern och Liberalerna kan acceptera ytterligare försämringar för landsbygden och vägtrafiken är anmärkningsvärt.

Därför så vill vi vädja till regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men också till stödpartierna Centern och Liberalerna, att slänga förslaget i papperskorgen. Det är faktiskt mycket bättre att behålla det nuvarande systemet istället för att inför detta bil- och landsbygdsfientliga förslag.

Vi moderater vill istället sänka bensin- och dieselskatterna för att människor ska kunna fortsätta att bo och leva på landsbygden.

Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.