Onsdag 26 september 2018

Utveckla servicen i kommunens omvårdnad

Återinförandet av vårdbiträden i den kommunala omsorgen, är en tanke som inte bara väckts av moderaterna i Falköpings kommun, även andra har haft dessa funderingar. Undersköterskornas höga arbetsbelastning i kommunen vittnar om att det finns behov av nytänkande, om vem som gör vad och varför.

Men att återgå till ett gammalt system med vårdbiträden är att se tillbaka och inte förnya och utveckla. Visst finns det vissa arbetsuppgifter som inte direkt är relaterade till undersköterskans utbildning och som kan göras av annan personal.

Exempel på sådana arbetsuppgifter är livsmedelshantering, bäddning, ta hand om förråd, vara behjälplig med transporter till och från fotvårdsspecialist, frisör mm. Även den städning som idag görs av vårdpersonalen skulle kunna övertas av servicepersonal.

Bra exempel på hur detta fungerar är regionens serviceverksamhet.

I Älvsborg har servicepersonal övertagit slutstädning på operation, vilket inneburit att mer än 300 fler operationer per år kan utföras. På Skaraborgs sjukhus har regionservice tagit över livsmedelshanteringen på en del avdelning inte bara för att avlasta vårdpersonalen utan även för att kvalitetssäkra livsmedelshygienen. Bäddning och patientnära städning, förrådspåfyllnad, transporter mm har på andra håll övertagits av regionservice.

Även servicepersonal behöver utbildning. Utbildning som med stor sannolikhet skulle kunna ordnas av kommunen, eventuellt tillsammans med grannkommunera i form av uppdragsutbildning.

Så vi måste se framåt och inte bakåt. Vårdbiträden tillhör det förgångna och servicepersonal tillhör framtiden. Allt för att vi skall kunna utveckla vården och omsorgen till det bättre och samtidigt höja kvaliteten

Roland Wanner (MP)
1:e vice ordförande
servicenämnden Västra Götalandsregionen

Dan Hovskär (KD)
ledamot
servicenämnden Västra Götalandsregionen

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.