Söndag 2 oktober 2022

Valet närmar sig – Vi efterfrågar en väl fungerande fastighetsmarknad

Valet närmar sig, på söndag går Sveriges medborgare till vallokalerna för att rösta. En rättighet och en frihet som vi har och ska ta vara på. Vi på Fastighetsägarna kommer oavsett valutgång fortsätta vårt arbete med att utveckla fastighetsmarknaden och hoppas på att den som kommer att styra såväl Sverige, våra regioner samt våra kommuner också vill det.

Fastighetsbranschen är en viktig bransch för Sveriges utveckling. Branschen står genom sina investeringar för mellan 6 och 8 procent av Sveriges BNP och Fastighetsföretagen bidrar varje år med ca 80 miljarder i olika skatter till statskassan. Det är lika mycket pengarna som anslagen till Försvarsmakten under 2022 i statens budget. Totalt bidrar fastighetsföretagen med 6 procent av de totala skatteintäkterna varje år.

Det är fastighetsbranschen som utgör samhällets infrastruktur. Fastighetsbranschen med bostäder, kontor, affär och lokaler är avgörande för att vår vardag ska fungera. Det är här som vi lever, jobbar och umgås med andra. Det är här vi startar företag, skapar jobb, skatteintäkter och tillväxt. Grunden för hela vårt samhälle är på ett eller annat sätt kopplade till fastigheter.

Fastighetsägarna har prioriterat sex områden som är i behov av reformer. Dessa är följande:

  • Bostadsförsörjning
  • Integration
  • Trygghet
  • Hållbarhet
  • Stadsutveckling
  • Flexibilitet

För att fastighetsmarknaden ska kunna fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt måste förändringar till. Vi anser bland annat att man behöver förbättra regelverket för hyressättning och hyresförhandling för att framtidssäkra hyresrätten på bostadsmarknaden. Man behöver på alvar effektivisera processer och förenkla regelverk för att underlätta byggande. Man måste se över moms och hyressättning för att underlätta konvertering av lokaler till nya användningsområden utifrån nya behov som uppkommer när samhället utvecklas, samt man måste vara flexibel i regelverket för att få en resurseffektiv användning av byggnader.

Det finns mycket att göra i fastighetsbranschen som är av betydelse för hela samhället. Vi från fastighetsägarna hoppas att ni tar med er detta efter valet och det kommande arbetet.

Alma Ohlin
Ansvarig Näringspolitik
Fastighetsägarna Skaraborg

David Larsson
Kretsordförande
Fastighetsägarna Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.