Måndag 17 januari 2022

Välj bort flyget – inte resorna

Vi delar nog alla samma önskan inför 2022 – att pandemin ska ebba ut. Men vi behöver också ta lärdom av den. Vi vet nu att det går att genomföra stora förändringar om vi inser hur viktigt det är.

Under 2020 minskade svenskarnas flygresande med 75 procent, vilket bidrog till att våra totala utsläpp minskade med 8,9 procent. Precis som vi har varit tvungna att minska flygresandet för att minska spridningen av covid-19 är vi tvungna att fortsätta med det om vi ska lyckas nå klimatmålen – en enda flygsemester kan förbruka hela vår årliga individuella koldioxidbudget.

Klimatomställningen kommer inte att bli enkel att genomföra, men till skillnad från pandemin tillåter den oss att fortsätta göra det som verkligen betyder något – att mötas och umgås med varandra. Vi behöver inte heller sluta att resa, bara välja andra sätt att göra det på.

Gott Nytt Flygfritt 2022!

Maja Rosén
Vi håller oss på jorden

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.