Måndag 3 oktober 2022

Vänsterpolitik ger bra business

Människor som är trygga i sin anställning och trygga ekonomiskt är betydligt mer villiga att investera och konsumera. Ekonomiskt otrygga människor sparar hellre pengarna på banken. Någon som är rik och redan har allt kommer inte att använda ökningen av sin inkomst till baskonsumtion eller viktiga investeringar, medan den som länge saknat möjligheten att köpa ens livets nödtorft använder en ökad inkomst till att gynna det lokala näringslivet. Det är ganska enkel nationalekonomi och innebär att Vänsterpartiets politik, som ger ekonomiskt trygga invånare, ger betydligt bättre förutsättningar för lokala företag än den högerpolitik som slungar människor i ekonomisk otrygghet och fattigdom.

Småföretag är en viktig motor för Sveriges näringsliv och mycket viktiga för sysselsättningen. Den absolut största andelen av de företag som drivs i Sverige är också just små eller medelstora. Vänsterpartiets politik för små och medelstora företag syftar till att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för dennes anställda. Ett hållbart företagande handlar om långsiktiga spelregler för att säkerställa både ekonomisk utveckling, social trygghet och förutsättningar för en ekologisk omställning.

Att driva ett eget företag kan många gånger var påfrestande, såväl ekonomiskt som psykiskt och socialt. Det är viktigt att det finns en trygg grund och ett fungerande socialt skyddsnät även för företagare vid t.ex. sjukdom, arbetslöshet eller förändrade levnadsförhållanden.

Vänsterpartiet menar att skyddsnäten måste fungera för hela arbetslivet, och i och med det alla de olika bolagsformerna. Det är viktigt att även småföretag kan använda sig av allt från sjukförsäkring till a-kassa på ett rimligt sätt. Personer som driver eget företag med F-skattsedel ska ha samma rätt till det sociala trygghetsnätet som anställda. Det sociala skyddsnätet är en del av vår gemensamma välfärd och ska gälla alla, oavsett om man är tillsvidareanställd, timanställd eller egenföretagare. Dock måste ett ömsesidigt ansvar gälla. Som företagare har man ansvar för att betala in sociala avgifter och själv agera för att en sådan modell ska fungera. Det ska inte vara möjligt att avstå från att betala in nödvändiga avgifter och sedan lämna över ansvaret åt staten. Företag som sköter sig drabbas hårt när oschyssta företag låter bli att betala sociala avgifter för att kunna dumpa priserna.

Vänsterpartiet har konkreta förslag för bland annat att:

  • Egenföretagare ska ha rätt till det sociala trygghetsnätet.
  • Egenföretagare ska ha skydd vid arbetslöshet.
  • Underlätta för ensamföretag vid föräldraledighet och sjukdom.
  • Inget sjuklöneansvar för företag med upp till 10 anställda.
  • Underlätta kapitalförsörjningen för företag i landsbygd.
  • Trygga kompetensförsörjningen i landsbygd.

 

Jessica Thunander, riksdagsledamot Vänsterpartiet, Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.