Måndag 21 september 2020

Var mån om Din kyrka!

Signaler från runt om vårt land tyder på att pastoraten får en kärvare ekonomi. Detta märks tydligt av många utsagor. Det innebär med nödvändighet mindre verksamhet; färre gudstjänster och mindre av diakoni och socialt arbete.

På längre sikt kan det även innebära att kyrkor inte längre kan hållas öppna för gudstjänster och förrättningar utan måste stängas. Exempel på detta finns redan här och var ute i landet.

Det kan handla om en kyrka där många generationer har vigts, sedan döpt sina barn för att till sist bäras ut till gravens vila. Denna kyrka kommer inte längre att ha kvar sin självklara betydelse och funktion. Allt detta ligger inte, märk väl, hos någon statlig myndighet eller organisation att hänvisa till utan hos oss alla att känna omsorg om. S

Svenska Kyrkan är ett av de bergfasta fundament som vårt samhälle vilar på såsom det har varit i nu mer än tusen år. Våra kyrkobyggnader är dessutom ett omistligt kulturarv och det är vi som lever och verkar i våra bygder som är arvtagare. Hur förvaltar vi det?

Åke Abrahamsson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.