Fredag 25 juni 2021

Var rädd om den demokrati våra äldre byggt upp

Alla väntar på en omstart efter den långdragna Coronapandemi vi fortfarande lever i. – Den framtida demokratin går inte att ta för given, menar Olle Wästberg (L), tidigare ordförande i den statliga demokratiutredningen. Det finns risker men också möjligheter till räddning. I sin nyutkomna bok ”Den hotade demokratin – Så kan den räddas i populismens tid” beskriver han antidemokratiska omvälvningar i länder som Polen och Ungern. Han visar på hur Putin, Erdogan och Orba´n som från början blivit folkvalda utnyttjat situationen. Den amerikanska konstitutionen satte stopp för Donald Trumps auktoritära ambitioner. Däremot skulle den svenska grundlagen ändras under en 14-månadersperiod.

Partierna ligger i startgroparna för att skapa sina vallistor inför valet 2022. Idag är äldre och personer med funktionsnedsättning kraftigt underrepresenterade. Endast två riksdagsledamöter är äldre än 75 år, vilket är 0,5 procent. 15 procent av väljarna är därmed åldersmässigt orepresenterade. Demokratin bygger på folkvalda representanter i kommun, region och riksdag. Statsvetaren Henrik Oscarsson har i en studie redovisat att det bara är tre procent av invånarna som anser sig vara bekant med en riksdagsledamot och 16 procent med en kommunpolitiker. I våra tider med stark professionalisering, centralisering och elitisering kan också flera politiker se sig som gisslan eller knapptryckare. M-politikern Anne-Marie Pålsson skrev år 2014 boken ”Knapptryckarkompaniet”. Dit vill inte vi Liberaler komma. Demokrati och frihet måste försvaras och växa.

Kompetenta medborgare med lång erfarenhet klappas ofta på axeln i stället för att ses som en tillgång i samhället. Detta trots att drygt 230 000 personer i åldrarna 65 – 74 år arbetade under år 2020, en ökning med 70 procent under de senaste tio åren. Att det saknas en nationell beskrivning om vad som ska utföras inom äldrepolitiken och vilken kompetens som behövs har visat sig tydligt nu under Coronapandemin. Helheten saknas även om diskussionerna förs inom boende, omsorg och hälso- och sjukvård. Därmed skjutsas ansvarsfrågan mellan de politiska nivåerna. Forskning om äldre har också ställts åt sidan. Psykisk ohälsa bland pensionärer måste uppmärksammas mer. En viktig fråga att ta tag i är också de urholkade pensionerna, men denna fråga kräver en egen artikel.

För Liberalerna i Skövde:

Ulla-Britt Hagström, Johan Ekström, Viola Linde´n, Marie-Louise Fahlström, Elin Elfverson och Jacqueline Tjällman

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.