Onsdag 31 maj 2023

Var satsningen på Kinnekullebanan bara ett tomt löfte från M?

Som de flesta som bor längs Kinnekullebanan är väl medvetna om behöver den rustas upp för att underlätta resor mellan orterna längs banan, främja näringslivet och bidra till fler hållbara resor. I den tidigare nationella planen för transportinfrastruktur fanns pengar till upprustning av Kinnekullebanan men i den nuvarande planen, som sträcker sig ett drygt decennium framåt, var den bortprioriterad.

Några veckor före valet förra året besökte Ulf Kristersson (M) Mariestad. Dagen efter kunde man läsa en artikel i Mariestadstidningen med ett tydligt besked. ”Kinnekullebanan kommer in i planen vid ett maktskifte” var rubriken och längre ner fanns ett citat från Kristersson: ”Den kommer in i planen igen. Sträckor som är samhällsekonomiskt lönsamma kommer att prioriteras. Nu blir det ännu mer understruket med tanke på den stora etableringen”. Kloka ord från moderatledaren. Det är nog många av oss som ännu inte fullt ut förstått vilken samhällsomvandling den kommande batterifabriken i Mariestad kommer innebära. Hela samhället kommer påverkas och behöver förberedas för nya tider, inte minst kollektivtrafiken. Säkert fick Moderaterna en och annan röst i Skaraborg tack vare det tydliga löftet från Kristersson. Det är trots allt inte varje dag en statsministerkandidat kommer till vårt område och ger så tydliga besked om något som berör oss lokalt.

Några veckor senare blev det ett maktskifte och Ulf Kristersson valdes till statsminister. Sedan dess har han och regeringen kritiserats för en rad brutna vallöften. Drivmedelspriserna har inte sänkts i närheten av så mycket som utlovades, högkostnadsskyddet för el har uteblivit och ersatts av ett elstöd som både varit försenat och inte nått hela landet, t.o.m. skatter har höjts trots Moderaternas löften om motsatsen. I det sammanhanget är det kanske inte förvånande att Kinnekullebanan kommit i skymundan, men man kan notera att inte någonting tyder på att Ulf Kristersson löften om att vår järnväg ska in i infrastrukturplanen kommer uppfyllas. Varken Kristersson eller infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) har efter valdagen gjort några offentliga uttalanden som pekar i den riktningen. Allting talar för att Kinnekullebanan bara var ännu ett tomt löfte från Moderaterna.

Lokalt finns ett engagemang för Kinnekullebanan över partigränserna och Västra Götalandsregionen för positiva samtal med Trafikverket om både åtgärder för att göra banan mindre väderkänslig och förbättringar av standarden, så att tågen kan köras i högre hastigheter än idag. Dessutom ska nya tåg, som drivs med fossilfritt bränsle, köpas in till Kinnekullebanan.

För att säkerställa att Kinnekullebanan rustas upp och blir en pålitlig del av kollektivtrafiken på lång sikt behöver dock staten ta sitt ansvar. Där väntar vi fortfarande på att regeringen ska ta initiativ som visar att det låg någon sanning bakom Kristerssons ord i valrörelsen.

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

Ledamot regionfullmäktige

Linnea Wall (S)

Ersättare regionfullmäktige

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.