Onsdag 7 juni 2023

Våra kommuner behöver en socialdemokratisk regering

Sverige och svenska folket befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation och utvecklingen slår också hårt mot våra kommuner vilket riskerar att drabba välfärden på ett allvarligt sätt. I veckan har Socialdemokraterna presenterat sin budgetmotion för 2023. Det är tydligt att om Sverige hade ett Socialdemokratiskt ledarskap hade vi stått mycket bättre rustade inför de svåra ekonomiska tider som väntar oss.

I tuffa ekonomiska tider behöver man prioritera. Det gäller oss alla, privatpersoner, företag och inte minst politiken. Då blir frågan, hur väljer man att prioritera? När Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade sin budget var det tydligt att de väljer skattesänkningar för de allra rikaste. Det är enligt oss helt fel prioritering.

När samhället är på väg in i en lågkonjunktur är skolboken tydlig med vad man inte bör göra. Man bör inte dra in på utbildningsplatser (då arbetslösheten ökar), skära ner på välfärden (vårt gemensamma trygghetssystem) eller sänka skatten för de med allra högsta inkomsterna (då reformutrymmet är mycket begränsat och pengarna behövs för att dämpa effekterna av lågkonjunkturen). Regeringen och Sverigedemokraterna bockar av samtliga av ovanstående punkter i sin budget. Det är oroväckande.

Socialdemokraterna väljer att i sin budgetmotion lägga fokus på att stärka välfärden och tryggheten för våra invånare. Den största förändringen i budgeten handlar om att vi fördubblar de generella statsbidragen till kommunerna jämfört med regeringen, det vill säga vi sätter välfärden först. Då uppgår satsningen på permanent höjda generella statsbidrag till 12 miljarder kronor. Chefsekonomer på Sveriges kommuner och regioner (SKR) har meddelat att det behövs 10 miljarder i generella statsbidrag för att inte försämra läget i kommunerna. En borgerlig budget på nationell nivå kan med andra ord innebära både besparingar och uppsägningar.

Vid sidan av resursbristen är bristen på utbildad personal utbredd i välfärden, inte minst inom omsorgen. Därför är det mycket olyckligt att regeringen meddelat att de vill avskaffa personalsatsningen äldreomsorgslyftet 2024. Socialdemokraterna vill istället permanenta denna och ytterligare stärka kompetensförsörjningen i kommunerna.

Regeringen fortsätter dock den viktiga utbyggnaden av polisen och rättsväsendet, men det de helt missar är satsningarna på det förebyggande arbetet för att stoppa nyrekryteringen. Ett arbete som till stor del sker i kommunerna. I vårt budgetförslag matchar vi satsningarna på rättsväsendet med en extra miljard på likvärdighetsbidraget till de skolor som har tuffast förutsättningar och vi vill satsa en halv miljard ytterligare på socialtjänsten för att kunna fånga upp alla unga på glid.

Det är inte eleven i skolan, undersköterskan på äldreboendet eller fältassistenten inom socialtjänsten som ska betala priset för krisen. Med en socialdemokratiskt ledd regeringen hade våra kommuner haft bättre förutsättningar inför 2023, förutsättningar som inte hade krävt de neddragningar vi nu oroas inför. I tuffa ekonomiska tider behövs prioriteringar. I vårt Sverige möter vi tuffa tider tillsammans, genom satsningar på vår välfärd och trygghet för våra invånare. Det är i dessa tider tydligare än någonsin att våra kommuner och våra invånare behöver en socialdemokratisk regering.

 

(S)-råden i Skaraborg

Peter Andreasson, Essunga
Petter Johansson, Grästorp
Jenni Strand, Gullspång
Åsa Karlsson, Götene
Pierre Rydén, Hjo
Jonas Davidsson, Karlsborg
Jonas Sundström, Lidköping
Janne Jansson, Mariestad
Per-Åke Pettersson, Skara
Johan Ask, Skövde
Jan Hanna, Tibro
Ingela Backman, Tidaholm
Karin Arvidsson, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.