Söndag 20 september 2020

Värdesätt vår odlingsbara mark!

Skaraborgs kommuner har växtvärk och efterfrågan på nya bostäder och verksamhetsområden är stor. Vänsterpartiet ser positivt på att nya områden skapas där förutsättningarna finns, men oroas samtidigt av den ökade exploateringen på odlingsbar mark.

I Riksdagen antogs det 2016 en livsmedelsstrategi för Sverige där det övergripande målet var en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. Strategin ska leda till att nationella miljömål nås, skapa tillväxt och sysselsättning samt bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Men samtidigt som jordbruket ska producera mer, så minskas förutsättningarna när våra tätorter växer. I Sverige har vi knappt 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Den arealen minskar varje år. I Sverige försvinner en stor del på grund av exploatering i form av bebyggelse eller asfaltering, samtidigt som klimatförändringarna försvårar produktionen av livsmedel i andra delar av världen. Därför är det angeläget att ta vara på möjligheterna där förutsättningarna finns – och odlingslandskapet i Skaraborg har goda förutsättningar för framtidens produktion av livsmedel.

Vänsterpartiet vill stärka stödet till ekologiskt jordbruk och att förädling och distribution av mat sker närmare konsumenten. Skaraborgs politiker måste se det långsiktiga värde i den odlingsbara mark vi har i våra kommuner istället för att sälja bort den vid snabba affärer. Vi vill se högre krav på planering och uppföljning – jakten på befolkningstillväxt får inte ske på vilka villkor som helst.

Låt oss slå vakt om en levande landsbygd där den biologiska mångfalden, och den lokala matproducenten får ta större plats!

 

Mattias Pettersson, Vänsterpartiet Lidköping
Naturbrukstyrelsen Västra Götalandsregionen

Evalena Öman, Vänsterpartiet Götene
Miljönämnden Västra Götalandsregionen

Jessica Thunander, Vänsterpartiet Falköping
Ledamot Sveriges Riksdag

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.