Söndag 7 juni 2020

Vårdomställning viktigare än någonsin

Sverige befinner sig just nu i en situation som vi inte upplevt på generationer. Coronavirusets fulla effekt är svår att överblicka idag, men vi ser redan hur alla i samhället drabbas på ett eller annat sätt.

Extra tydligt är detta i vården, där många verksamheter nu arbetar under ett oerhört hårt tryck och där vårdpersonalen varje dag står för närmast heroiska insatser. Arbetet för att stärka svensk sjukvård pågår just nu dygnet runt, i bred politisk enighet och på alla nivåer.

Vi befinner oss i är unik situation och kräver därför unika åtgärder. Rapporterna vi får om det goda samarbete som nu sker mellan kommuner och regionen känns betryggande, speciellt då vi ser att den kunskap och kompetens som finns inom den kommunala och regionala hälso- och sjukvården nu nyttjas på bästa sätt utifrån ett gemensamt syfte.

Samverkan mellan kommunerna och regionen syftar bland annat till att våra äldre bättre omhändertas inom den kommunala vården, för att på så vis undvika onödiga sjukhusinläggningar. Vi hoppas att det är ett arbete som kan leda till ett fortsatt samarbete i framtiden, där vi använder våra resurser på bästa sätt för att ge våra invånare en god och nära vård.

Ett annalkande orosmoln är dock att många patienter inte dyker upp till inbokade vårdmöten, vilket innebär en negativ effekt på kommande vårdproduktion. Därför behöver patienter tydligare uppmanas att avboka och boka om, för att ge vården bättre planeringsförutsättningar och därmed kunna hjälpa fler patienter i behov vård.

Ska vi kunna kompetensförsörja hälso- och sjukvården även framgent krävs ett antal olika reformer. I Västra Götalandsregionen har ett omställningsarbete påbörjats så att fler ska kunna få sin vård i hemmet, genom bland annat mobila team. Även digitala vårdmöten som används allt mer i dessa tider kommer också att bidra till en omställning och en smartare resursanvändning i framtiden.

Fast läkarkontakt är en annan viktig reform, speciellt för de med störst vårdbehov. Undersökningar visar att även personer som sällan är i behov av vård känner en ökad trygghet när det finns en namngiven fast läkarkontakt vid vårdcentralen. Redan förra sommaren fattade regionen beslut om att införa en särskild ersättning till de vårdcentraler som kan erbjuda fast läkarkontakt till större delen av sina patienter, med fokus på de mest sköra med stora vårdbehov.

Även på nationell nivå har Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen, inom ramen för januariavtalet, förhandlat fram ett förslag på en primärvårdsreform som betonar vikten av att primärvården organiseras så att alla som vill ha en fast läkarkontakt ska få det.

Samtidigt som att den nära vården erhåller stort fokus så pågår också ett arbete att se över hur vi tryggar tillgången till dygnet runt-vård i regionens samtliga delar. Med tanke på utvecklingen i form av exempelvis mobila team och tillgången till digitala vårdmöten, så är det ett område som kommer att se helt annorlunda ut om bara några år.

Samverkande sjukvård (där kommunerna och regionen samarbetar), som funnits under många år i delar av Fyrbodal, är ett fantastiskt exempel på ett arbetssätt som både skapar trygghet och närhet, men också på hur man använder kunskap och kompetens på ett optimalt sätt.

Trots att coronautbrottet i huvudsak präglats av personliga tragedier och stora ekonomiska svårigheter så måste vi också se de möjligheter som den här krisen för med sig. Sjukvården stod redan innan coronaviruset inför en omställning för att bättre kunna möta invånarnas framtida vårdbehov. Det behovet finns kvar.

Kriser gör att vi snabbt måste finna nya arbetssätt och använda vårdresurser på ett smartare sätt. Nu är viktigare än någonsin att vi drar lärdomar av det här och ser till att vi kommer ut starkare på andra sidan.

Gunilla Druve Jansson (C),
regionfullmäktigeledamot och ordförande Centerpartiet Västra Götaland

Cecilia Andersson (C),
regionfullmäktigeledamot och partistyrelseledamot

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.