Söndag 23 februari 2020

Varför accepterar inte Skövdealliansen fattade beslut?

Oppositionen ställer sig frågande till varför alliansen i Skövdes barn- och utbildningsnämnd inte vill acceptera fattade beslut.

Barn- och utbildningsnämnden i Skövde kommun fattade 17 juni 2019 beslut om att vid ärenden gällande avstängning av elev på gymnasiet kortare än två veckor skulle arbetsutskottets tre personer fatta besluten. Beslutet fattades då oppositionen vunnit efter votering, 7 mot 6, då med stöd av Sverigedemokraterna (SD).

Ordförande ville dock få delegation av nämnden att enväldigt ta besluten och detta var alliansens linje, som alltså förlorade.

På senaste nämndmötet, mindre än fyra månader efter beslutet, kommer samma ärende upp igen, d.v.s.att nämndordförande ska ta dessa beslut. SD stödjer denna gång alliansen, vilket innebär att de vinner omröstningen.

Därmed är det nu ordföranden enväldigt som får fatta besluten. Vi i oppositionen (S, V och MP) ställer oss frågande till hur det ska bli framöver i Barn- och utbildningsnämnden.

Kommer alliansen att fortsätta att inte acceptera fattade beslut med följden att de ärenden där de förlorar i nämnden kommer upp igen bara några månader senare? Är det verkligen seriöst?

Det är också intressant att fråga sig vad vi ska ha ett parti, SD, till som i en och samma fråga röstar på ett sätt i juni och ett annat i oktober.

Robert Ciabatti, andre vice ordförande (S)
Pia Lahger (S)
Carlos Bobadilla (V)
Emelie Wärn (S)
Mikael Karlsson (S)
Anita Andersson (S)
Joakim Nord (S)
Per Johansson (S)
Johan Örnemar (MP)

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.