Måndag 16 juli 2018

Varför använda diabas till vägar?

I tidningen SLA den 19 december står det att ”Ryds ängar är stort norrut, och att alla kommer att få plats”, nja det tyder nog tyvärr på okunskap och bristande insikt om vad naturvård egentligen är.

Det är väldigt sällan som ett naturområde kan bytas ut mot andra. När det gäller södra delen av reservatet är naturmiljön unik för hela Billingen. Bäckravinen som går från Blängsmosse och avrinningsområdet och de arterna knutna till den miljön saknar motstycke.

Miljöpartiet de gröna vill än en gång framföra att i ett hållbart samhälle måste alla naturresurser behandlas vördnadsfullt och utnyttjas till det de är bäst lämpade till, för att sedan återvinnas – det är fundamentet i den cirkulära ekonomin.

Det innebär när det gäller Skanskas brytning av naturresursen diabas i brottet vid Billingsryd inte går att jämföra med brytningen av gnejs vid Binneberg norr om Skövde. Gnejs är en mycket allmänt förekommande bergart med diabas endast finns i mycket begränsad mängd och då främst på platåbergen. Våra Västgötska platåberg är unika i det avseendet att de alla har mycket höga naturvärden – vilket visar sig genom den höga förekomsten av naturreservat.

Det finns alltså möjlighet för att två viktiga samhällsintressen kan komma att ha behov av att nyttja samma naturresurs men dock väldigt olika. Den ena förbrukar oåterkalleligt resursen och den andra vårdar och bevarar naturresursen.

Miljöpartiet är inte främmande för att bryta berg för att bygga hus och vägar, ej heller tycker vi att det är fel att göra isolering. Men vi anser att diabasen som stenmaterial främst skall gå till isoleringsindustrin och inte till vägbyggen.

För den uppmärksamme Skövdebon såg säkert att det var diabas som användes som fyllnadsmaterial när rondellen vid brandstationen breddades. Varför använda ett sådant unikt material till att bygga vägar med när det finns bättre sten på nära håll?  Det är inte att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Jag tror att det nog är mest okunskap och slentrian som gör att beställaren inte specificerar vilket material som skall användas.

Beställaren av vägarbetet är Skövde kommun och att dess ledning pratar om stenullstillverkningen och diabasens förträfflighet samtidigt som den unika naturresursen bryts och fraktas genom ett bostadsområde för att bara grävas ner är för mig som miljöpartist oansvarigt.

Om ni i kommunledningen verkligen ansåg att diabasbrytningen är så viktig som ni säger borde ni i ert agerande avstå från att använda den resursen till annat än vad den är lämplig till i sin förädlade form dvs., isolera mera.

Peter Sögaard
språkrör för
Miljöpartiet de gröna Skövde

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.