Onsdag 11 december 2019

Varför dra in på sjukvården?

Västra Götalandsregionens sjukvårdsbudget visar stora minus. Därför vill man stänga och lägga ned vårdavdelningar med mera i mindre orter och satsa på de större sjukhusen.

Man kan verkligen ifrågasätta mycket av regionens agerande. Finns det budgets för alla olika behov? Typ Personal, lokaler, insatsvaror av olika slag o.s.v?

Budgeteras den administration Regionen anser vara behövlig för att sköta sitt uppdrag? Man hör aldrig att administrationens omfattning ifrågasätts och reduceras. Det är dags nu att städa från toppen och nedåt och inte på ”golvet” som det heter. Vårdproduktionen är väl något så när finslipad men administrationen tycks ha mycket övrigt att önska. Den behöver verkligen ifrågasättas och likaså alla byggen av lokaler. Betänk att färre administratörer minskar inte bara lönekontot utan kräver färre kontor mindre resor med mera.

Regionens hus i Skövde är planerat för 400 tjänstemän. Regionens hus i Göteborg är tänkt för 1500 tjänstemän. De representerar olika organisationer, opera, kulturområden och även landstingets administration med mera.

Om några av dessa tjänstemän får lämna sitt arbete dör ingen! Möjligen blir arbetsbelastningen större för de kvarvarande, men det överlever de och deras underordnade förmodligen också.

Om ambulansen inte kommer till en nödställd person i bygderna runt Gullspång, Töreboda, Mariestad med flera orter riskerar personen att avlida i brist på vård under väntetiden på ambulansen.  Regionen har ansvar för att organisera vården och ansvaret borde brutalt mätas ut då dödsfall inträffar på grund av försenad ambulanstransport. Inte bara resultera i en paragraf i ett av en patientnämnds eller IVO-protokoll.

Varför dra in på ambulanser som skall transportera sjuka till vård snabbast möjligt. Alltså det absolut primära vårdarbetet.

Påpekas bör att kompetensen är stor i en ambulans och kan betraktas som en sjukstuga på hjul. Dess personal kan avgöra fortsatt vårdbehov på plats. Det verkar som Regionens ideal vore om svenska folket bodde i en ”lägenhetssilo” helst ovanpå ett sjukhus för att nå det optimala. Då kanske vi också kunde dra in på kollektivtrafiken som Regionen också administrerar. Att de som bor i denna silo behöver mat med mera om den inte importeras produceras på landsbygden av vem kan man fråga sig? De bor ju också i ”silon”.

Det kanske är fult att misstänka att man tittar på innevarande budget och lägger på några procent här och där och får så en ny budget att lansera. Ingen ovanlig arbetsmetod. Tar man hänsyn till att vi fått en relativt stor befolkningsökning på kort tid som rimligen också inverkar på sjukvårdsbudgeten?

Beslutsfattare i regionen: Visa att ni är kapabla att hantera vår sjukvård på ett ansvarsfullt sätt. Annars måste huvudmannaskapet för sjukvården ifrågasättas och förändras till det bättre. Rent av ifrågasätta existensen av den dyra förvaltning regioner/landsting visar upp.

SPF Törebodabygden
genom Stig-Evert Johansson, Älgarås

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.