Onsdag 21 oktober 2020

Varför så höga vinster, Grästorp Fjärrvärme?

Fjärrvärme är på många sätt en fantastisk uppvärmningsmetod. Den är både smidig för kunden och skonsam för miljön. Faktum är att fjärrvärmen haft en avgörande roll för att sänka Sveriges koldioxidutsläpp de senaste decennierna. Utöver den minskade klimatpåverkan bidrar fjärrvärmen också till renare luft i våra städer. I Grästorp levererar Grästorp Fjärrvärme (GF) fjärrvärme till kommunens invånare. Bolaget ägs av gemensamt av kommunen (40 procent) och Lantmännen Agrovärme (60 procent).

Fjärrvärme är ett så kallat naturligt monopol. Det innebär att distributionen lämpligast sköts av ett enda företag. I praktiken är det omöjligt för kunden att byta fjärrvärmeleverantör. Den som vill säga upp avtalet måste antingen byta uppvärmningsmetod eller flytta. Trots detta är priset på fjärrvärme inte reglerat. Det gör att kunden hamnar i underläge, och att ett stort ansvar läggs på de enskilda leverantörerna. Om fjärrvärmen ska fortsätta utvecklas måste priset vara skäligt och konkurrenskraftigt. Enligt den årliga Nils Holgersson-rapporten fanns det 2019 hela 190 fjärrvärmebolag med lägre taxa än GF.

Alla bolag har dock olika förutsättningar och ambitioner. Det kan därför vara problematiskt att jämföra prisnivåer rakt av. Prisförändringar bör alltid ställas i relation till företagens lönsamhet.
I rapporten ”Fjärrvärmekollen” har Fastighetsägarna därför granskat vinstnivåerna i alla Sveriges fjärrvärmebolag. I rapporten framkommer att GF har högre avkastningsnivåer än majoriteten bolag i samma bransch. Under perioden 2014 till 2018 hade bolaget i genomsnitt 7,6 procents avkastning på totalt kapital varje år. De flesta bolag på konkurrensutsatta marknader når inte upp till de nivåerna.

Över en femårsperiod bör bolag på monopolmarknader inte göra stora vinster. Det indikerar att priset är för högt och bör sänkas. För hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och villaägare är uppvärmningen bland de enskilt största driftskostnaderna. Det är därför viktigt att vinstnivåerna i GF motiveras. Varför är de så höga, och kommer de att sänkas framöver?

Många fjärrvärmeföretag med hög avkastning menar att vinsterna är nödvändiga för att finansiera framtida investeringar. GF har dock en soliditet på över 80 procent, vilket ger dem goda möjligheter att finansiera investeringar med hjälp av lån och krediter.

Sedan flera år tillbaka finns Prisdialogen, som är ett nationellt verktyg för att stärka kundens ställning och skapa förtroende för prissättningen. Där diskuteras fjärrvärmekunderna och Energiföretagen Sverige prisnivåerna på fjärrvärme. Vi anser dock att Prisdialogen riskerar att hålla kunderna gisslan i kommande prishöjningar, utan att ge verkligt inflytande över vare sig prisnivån eller dess utveckling.

I längden förlorar såväl medborgarna, miljön som energibolagen på missbruk av prissättningsmonopolet. För höga priser försämrar fjärrvärmens konkurrenskraft, men innebär också att fjärrvärmen riskerar att regleras på samma sätt som elnäten. Det vore mycket olyckligt för alla parter.

Alma Ohlin Ansvarig Näringspolitik Fastighetsägarna Skaraborg
David Björnberg Omvärldsanalytiker Fastighetsägarna GFR

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.