Söndag 7 juni 2020

Varför Skogsstyrelsen inte skyddar skogen

I Skaraborgsbygden (27 april) svarade Emil Bengtsson, Skogsstyrelsen, på vår beskrivning av att Skogsstyrelsen i ett specifikt fall inte skyddar skog i en nyckelbiotop som borde bevaras. Svaret går i stort sett ut på att Skogsstyrelsen följer en strategi och saknar pengar.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen står bakom ”Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län, reviderad version 2018”, vilken är baserad på föråldrat underlag. Egentligen är det fråga om motsvarande strategi från 2006 med marginella förändringar. Detta trots ett omfattande remissförfarande i vilket bland annat Naturskyddsföreningen på grundval av nya kunskaper och information begärde avsevärda förändringar. Med utgångspunkt från omfattande inventeringar framhöll vi bland annat värdet hos det större området kring den nyckelbiotop, där Skogsstyrelsen godkände avverkning.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen erkänner helt öppet i beskrivningen av den nu gällande strategin att den är usel, vilket bland annat framgår av följande två citat i strategin:

”Vi är medvetna om att delar av materialet är relativt gammalt. Det är dock viktigt att denna typ av analyser baseras på ett heltäckande och likartat material som ger en enhetlig bild av vad som är värdefullt att skydda ur ett regionalt och nationellt perspektiv.”

 ”Det är därför viktigt att analyserna baseras på ett homogent och länstäckande material med en gemensam ”värdegrund” så att inte en skev bild av var länets naturvärden finns uppstår.”

Vad citaten säger är att faktainformation och synpunkter från remissinstanserna, exempelvis från Naturskyddsföreningen avseende särskilda områden, över huvud taget inte har beaktats.

Det är riktigt att Skogsstyrelsen har begränsade ekonomiska resurser. Detta är en följd av nedskärningar i den naturfientliga M-KD-budgeten för 2019.

Men Skogsstyrelsen saknar ändå inte resurser som borde användas baserat på hur verkligheten ser ut och inte en usel strategi. Frågan om att i särskilda fall använda insamlade medel ställde vi till Skogsstyrelsen 26 februari och har fortfarande inte fått svar på, trots påminnelser.

Naturskyddsföreningen
Ingvar Andersson
. Alingsås
Leif Danielsson, Ale
Olov Holmstrand, Lerum

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.