Söndag 7 juni 2020

Varför vill LRF importera säsongsarbetare ?

I en  radiointervju talas det om 16 000 ”säsongsarbeten” och att LRF oroas över att de kan stoppas. Samtidigt som arbetslösheten är rekordhög. Men det nämns inte i programmet att det finns arbetslösa i vårt land.

– Vi känner till att grupper har avvisats när de landat i Sverige, trots att de har arbetstillstånd och arbetsbevis. Det behövs ett klarläggande att de har en samhällsviktig roll att göra i Sverige, säger Anders Johannesson som är projektchef hos LRF.

Fullkomligt obegripligt blir det när LRF:s vd och koncernchef, den tidigare näringsministern  Anna-Karin Hatt (C), säger att ”coronakrisen gör behovet av att hitta arbetskraft är större än vanligt. Vi saknar de många säsongsarbetarna från bland annat Ukraina, Polen och Baltikum  Nu kan de inte ta sig till Sverige. Vi är därför i akut behov av arbetskraft” säger Hatt som vill ha undantag för dessa säsongarbetare.

Varför kan inte svenska medborgare ta dessa ytterst viktiga och arbetskrävande jobb. Det är ju typiska inkörsjobb för arbetslösa som kan snabbutbildas likaväl som den importerade  arbetskraften.

Skogsbolagen kräver också undantag för att ta hit skogsplanterare. Hur svårt ska det vara?

När jag gick i folkskolan fick klasserna 5-7 plantera skog. Det blev med åren stora arealer som idag står avverkningsklara i min hemsocken Lane-Ryr.

Har Sverige blivit så förlamat  av den svällande byråkratin, med bl a 10 000 anställda på arbetsförmedlingen, att det inte  går att förmedla säsongjobb till de 100 000 som är arbetslösa i Sverige.

Rune Lanestrand

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.