Måndag 19 april 2021

Vart är Svenska kyrkan på väg?

I en bok som heter ”Att ge plats för den andre” framför författaren Jacob Wirén tanken att även kristna skulle kunna ha Muhammed som profet. Jag är ingen teolog, men tolkar det som att man enkelt uttryckt byter ut Jesus mot Muhammed. En svindlande tanke, minst sagt.

Nu är Jacob Wirén inte vilken debattör som helst. Han är teologisk sekreterare till ärke-biskopen. Det är därför inte särskilt sannolikt att han gör ett sådant uttalande utan att det är förankrat på högsta nivå. Tidigare uttalanden från ärkebiskopen visar också tydligt att hon är positivt inställd till Islam.

En tung politisk spelare i Svenska kyrkan är Socialdemokraterna. I en artikel i en av våra större dagstidningar konstaterades redan den 29 januari 2014 att S-föreningen ”Tro och solidaritet” hade ett djupgående samarbete i form av ett projekt med SMR, Sveriges Muslimska Råd. Projektet finansierades med skattepengar från dåvarande Invandrarverket, Inrikesdepartementet och SAP:s jubileumsfond. I samarbetet ingick även en politisk organisation kallad PIS, Politisk Islamsk Samling. Vilken status PIS har idag är oklart, men allt detta finns dokumenterat i Broderskapsrörelsens Rapport 4/99.

Av redovisningen framgår tydligt att Socialdemokraterna vunnit röster på samarbetet med SMR. Man hade också tydliga målsättningar med arbetet när det gäller att placera muslimer på politiska poster. 2002 skulle bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 Landstingslistor, på riksdagslistorna i minst 5 län, SAP skulle ha minst 2000 muslimska medlemmar och 300 skulle ha fått en politisk utbildning. En viktig del av uppdraget skulle också vara att föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder.

Med det ovan redovisade samarbetet så är det väl knappast troligt att Svenska kyrkan kommer att ändra kurs och åter bli en renodlat kristen kyrka. Snarare tvärtom. Nu undrar man bara när det kommer att dyka upp islamska symboler i svenska kyrkor. Att det skulle dyka upp kristna symboler i moskéer tro jag knappast vi kan förvänta oss.

Enligt kyrkans egen statistik hade man 1972 ca 7,8 miljoner medlemmar. 2018 hade man 5,9 miljoner medlemmar, ett tapp på 1,9 miljoner. Om Svenska kyrkan tror att medlemmarna kommer tillbaka om man utnämner Muhammed till profet i Svenska kyrkan så tror jag att man är fel ute.

 

Stefan Hallberg

Sekreterare SD Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.