Fredag 14 maj 2021

Vart tar posten vägen?

Under flera års tid har postservicen i Sverige försämrats i allt snabbare takt, främst i landsbygder men även i städerna. Det blir allt längre till både brevlådor och uthämtningsställen och många får åka lång väg för att hämta både brev och paket. Portot har höjts kraftigt och kommer att fortsätta höjas. Antalet dagar Postnord har för att dela ut ett brev har ökat från en till två och planeras öka till tre. Dessutom har man på många ställen börjat dela ut posten varannan istället för varje vardag, trots att postbilen även i fortsättningen kommer att åka förbi alla brevlådor dagligen. Den som kan betala en rejäl slant extra ska även i fortsättningen kunna skicka brev som delas ut dagligen. Till dem som inte kommer att ha råd med sådan extravagans hör dagstidningar, myndigheter och många mindre företag – sådant som är viktigt att posten fungerar för i landsbygder.

På många ställen i landet har också postterminaler börjat slås ihop, ofta helt utan att det redovisas vare sig kostnads- eller konsekvensanalyser. Ett exempel i Skaraborg är att terminalerna i Vara, Skara och Tidaholm lagts ner för att slås ihop med terminalen i Falköping. Om det skulle räcka med en brevbärare per stad skulle det innebära drygt 20 mil extra och minst en timme tur och retur varje dag för brevbärarna bara för att ta sig till och från sina postrundor. Detta påverkar naturligtvis också arbetsmiljön för en redan mycket pressad yrkeskår.

Samtidigt ser högerpartier försämringarna av samhällsuppdraget för posten som möjligheter för andra bolag att tjäna pengar genom snabbare service och utdelning av försändelser – vilket dessutom skulle innebära ytterligare en mängd onödiga transporter mitt i en pågående klimatkris när vi måste bli bättre på transporteffektivitet.

Postservice är en statlig angelägenhet och ska fungera. Ett avlångt, glest befolkat land är synnerligen olämpligt för avreglering av postverksamheten och landsbygder ska inte behöva betala priset för att privata bolag ska kunna plocka russinen ur kakan samtidigt som vi ser samhällsservicen urholkas allt mer.

Det är dags för oss alla att börja diskutera posten och dess funktion i vårt samhälle. Ska vi ha ett postväsende som fungerar i hela landet, alla vardagar, året runt eller vill vi ha ett postväsende främst för storstäderna? Är posten en grundläggande, gemensam infrastruktur eller ska den vara en privat marknad för vinstdrivande företag? Ska vi verkligen ha parallella distributionssystem mitt i brinnande klimatkris?

För oss i Vänsterpartiet är svaret självklart. Om vi menar allvar med att posten ska fungera över hela landet – och då menar vi verkligen hela landet – med hög kvalitet för alla invånare och företag även i landsbygderna, då måste en ökad återreglering av postmarknaden genomföras och staten ta ansvar.

Jessica Thunander, riksdagsledamot Vänsterpartiet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.