Måndag 26 juli 2021

Västra Götalands fastighetsägare behöver minska energianvändningen

Lägenhetsbeståndet i Västra Götaland måste energirenoveras för att byggnadernas klimatavtryck ska minska. Men det krävs både styrmedel och incitament från staten för att inte boende och hyresgäster ska behöva stå för kostnaden. Med gröna lån och klimatomställningsbidrag kan regeringen hjälpa fastighetsägare att bidra till klimatmålen, skriver Mats Björs, vd för Swedisol.

Energieffektivisering av svenska byggnader spelar en nyckelroll i klimatomställningen. Energianvändningen i enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler står för drygt 20 procent av den totala energianvändningen, det vill säga cirka 85 TWh. Av det står flerbostadshusen för cirka 30 TWh. Samtidigt blir efterfrågan på el allt större när transport- och industrisektorn ställer om.

Tyvärr är baksidan av den effektiva svenska energiproduktionen med låga energipriser att landets fastighetsägare saknat incitament att hålla nere bostädernas energianvändning. Det får stora konsekvenser eftersom det påverkar Sveriges möjligheter att nå det övergripande klimatmålet om noll nettoutsläpp till 2045.

I veckan släppte Swedisol vårt årliga Energieffektiviseringsindex som visar på stora skillnader i energianvändning mellan länen. Eftersom skillnaderna inte bara kan förklaras av väderförhållanden visar de att mycket kan åstadkommas genom lokala drivkrafter och ambitioner. Under 2018 var energianvändningen i Västra Götalands lägenheter i snitt 11,4 kilowattimmar, vilket var 6 procent under rikssnittet. Det placerar Västra Götaland på plats 6 bland landets län när det gäller energieffektiva flerbostadshus.

Även om nybyggda flerbostadshus byggs mer energieffektivt i dag har vi ett åldrande fastighetsbestånd i hela landet med stora renoveringsbehov om byggnadernas energianvändning ska minska. Därför behöver regeringen införa styrmedel och ge fastighetsägarna incitament att energirenovera. Vi föreslår därför att regeringen:

1. Möjliggör för gröna lån till de fastighetsägare som behöver energirenovera sina fastigheter.

2. Inför ett klimatomställningsbidrag (energirot) till alla fastighetsägare för att överbrygga skillnaden mellan den fastighetsoptimala kostnaden och den samhällsoptimala kostnaden.

3. Skapar incitament för energieffektiva byggnader genom ett bonus-malus-system på fastighetsskatten kopplat till energideklarationen.

Nu när klimatomställningen inom många sektorer tagit fart är det dags för regeringen att sätta ner foten så att fastighetsägare och byggbolag i Västra Götaland också bidrar till minskad klimatpåverkan. Först då blir det möjligt för Sverige att nå klimatmålen.

Mats Björs
vd, Swedisol

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.