Lördag 3 juni 2023

Västra stambanan måste högprioriteras

I Västra Götalandsregionen finns innovationsmiljöer med internationell lyskraft som Innovatum, Lindholmen Science Park, Science Park Skövde, Johanneberg Science Park, Science Park Borås och Sahlgrenska Science Park.

Däremot finns mycket att önska vad gäller möjligheter till snabba och säkra kommunikationer. Äntligen är ny- och ombyggnad av E 20 igång, detta genom lokala och regionala påtryckningar där Västra Götalandsregionen och inte minst Skaraborg dragit sitt strå till stacken.

Nu pågår utformandet av Regional Utvecklingsstrategi med en Kick Off på Framtid Västra Götaland våren 2021. Cirka 150 remissinstanser ska svara under april – augusti i år.

Vi Liberaler i Skaraborg vill kraftfullt betona betydelsen av Västra stambanan som under alla villkor måste högprioriteras. Det är en överlevnadsfråga för Skaraborg och oerhört viktigt som pulsåder för godstrafik till och från Göteborgs hamn. Mycket persontrafik sker mellan Göteborg och Stockholm och de orter som ligger längs sträckan. Under högtrafik, morgon och eftermiddag, är det alltför ofta driftstörningar med förseningar som följd. Alla typer av tåg drabbas, såväl regiontåg som snabbtåg, godståg och lokaltåg.

Regionen måste i högsta grad medverka till att Västra Stambanan vid uppdateringen 2022 tar sig in i den nationella infrastrukturplanen som sträcker sig till 2029.

Det finns ingen motsättning i att stambanan Göteborg-Borås-Jönköping är högprioriterad. Detta får inte undanskymma behovet av Västra stambanan som en viktig parameter för att knyta samman Västra Götaland och som bidrar till att utveckla transportinfrastrukturen och öka andelen hållbart resande. Stambanan behövs för ökad samverkan nationellt och internationellt.

I januariavtalet mellan Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet står det skrivet under punkt 28: ”Bygg ut infrastrukturen, bind ihop Sverige med tåg som går i tid. Den beslutade nationella planen för infrastruktur 2018 – 2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder ska fullföljas”. ”Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet”.

Vi Liberaler i Skaraborgs Kommunpolitiska Råd vill starkt påtala betydelsen av Västra Stambanan.

Runo Johansson (L) ordf, Tidaholm
Gunilla Fransson (L), Töreboda
Petter Jönsson (L), Hjo
Annika Carp (L), Falköping
Viktor Bergström (L), Mariestad
Alda Danial (L), Tibro
Lars Holmberg (L), Götene
Veronica Persson-Lilja (L), Vara
Henrik Gallus (L), Lidköping
Ulla-Britt Hagström (L), Skövde

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.