Söndag 24 januari 2021

Vättern – dump och slutförvaringsplats 

Försvaret har sökt tillstånd att bomba och skjuta ännu mer i Vättern utanför Karlsborg och i samövning med utländsk stridskraft. Det paradoxala i detta är att Vättern är ett miljöskyddsområde. Men sjön har blivit en dumpningsplats för militärt miljöfarligt avfall. Försvaret anser att detta avfall ligger bra där det ligger och att det får en liten effekt på miljön och dricksvattnet.

 

På sjöns botten ligger bland annat minst 400 ton bly och skeppslaster med kvicksilvertändhattar, som enligt försvaret är relativt beständigt i en sjö med högt pH-värde som Vättern har. Denna information känns trygg-ända tills Boverket konstaterar att vissa vattenkranar i våra hem kan avge bly från kranens mässing trots vattnets korta tid i kranen. I Vättern har vattnet ständig kontakt med  bly ock andra giftiga metaller…


Är det möjligen så att försvarsmakten i Karlsborg främsta uppgift är att k
ontinuerligt förstöra Vätterns vatten för all framtid och för kommande generationer?

 

Är min fantasi för vidlyftig när jag tycker att det är bättre att skjuta och bomba på en öde ö långt ut i havet och sedan sanera denna ö?

  

Gunnar Lundquist

Asby 

                          

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.