Lördag 13 augusti 2022

Vem är nöjd med pensionssystemet?

Här i Skaraborg bor 64 400 pensionärer. För många av oss seniorer är pensioner samt vård och omsorg de viktiga sakfrågorna inför valet. Drygt var tredje pensionär kan också tänka sig att byta parti till ett parti som fokuserar på äldrefrågor, det är en tydlig signal på att partierna inte prioriterat seniorpolitiska frågor.

Det är därför positivt att politiken under våren har börjat diskutera pensionärers ekonomi. Men det saknas fortfarande besked om vad partierna tycker om själva pensionssystemet. En allmän pension som bara motsvarar halva ens lön, och hamnar allt längre ifrån ambitionen på runt 60 procent av slutlönen, är dessvärre genomsnittet idag och vad som väntas också i framtiden. Det räcker inte tycker vi, men vad tycker politikerna då?

Vi i SPF Seniorerna vill ha konkreta besked från länets riksdagsledamöter. Hälften av pensionärerna har idag en total pension på som mest cirka 17 000 kronor före skatt (gäller Falköpings kommun) Också morgondagens pensionärer kan räkna med denna pensionsstandard – även om de arbetar längre.

Är detta en värdig inkomstnivå efter ett långt arbetsliv? Är politikerna nöjda med de pensioner som systemet levererar idag och väntas ge i framtiden? Om inte, vad och hur vill ni förändra i systemet?

Christer Eliasson
Distriktsordförande
SPF Seniorerna Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.