Tisdag 21 maj 2019

Vem bryr sig om lite dricksvatten?

Nu har länsstyrelsen gett tillstånd till femdubbling av flygövningarna över Vättern.

Samtidigt skjuts saneringen av PFAS på Karlsborgs flygfält på framtiden. PFAS ett ämne som kan orsaka cancer och är reproduktionsstörande. Ämnet kan lagras i njurar, lever och i blodet. PFAS är ett stort hot mot vårt dricksvatten, enligt livsmedelsverket.

Skövde, Skara och Falköping har bildat ett kommunalförbund (kommunalförbundet Skaraborgsvatten). Vattenledningen går från Vättern till reningsverket i Borgunda, härifrån går sedan stamledningar till nämnda kommuner. Tillsammans drygt 100 000 invånare, varav de flesta använder vatten från Vättern. MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg, även detta ett kommunalförbund) kontrollerar att vattnet uppfyller livsmedelslagstiftningen.

Kommunerna har haft möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens beslut:

Skövde hänvisar till MÖS.

Skara kommer att överklaga beslutet.

Falköping tycks lägga informationen från länsstyrelsen till handlingarna utan åtgärd.

MÖS har intagit en passiv ställning

Redan 2011 ville Miljöpartiet de Gröna i Falköpings kommun genom en motion att kommunen skulle vara mer aktiva vad gäller att värna om vårt dyra livsmedel. Motionen avslogs med bland annat motivet att ”det är viktigt att värna om de kvarvarande delarna av vårt försvar”

Idag arbetar Falköpings kommun med att uppdatera äldre vattenskyddsområden, samt för att införa nya där det finns behov av att skydda grundvattnet för att använda till dricksvatten.

Samtidigt struntar den politiska ledningen om vår största vattentäckt.

För att värna om Vättern och dess unika tillgång till vatten bör all kommuner runt vår näst största insjö tillsammans agera mot försvarets planer att mångdubbla skott över sjön och utebliven sanering av flygplatsområdet.

Roland Wanner
miljöpartist

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.