Torsdag 25 februari 2021

Vem har makten?

Ett nytt reglemente för färdtjänst i Skaraborg var en fråga som fick uppmärksamhet under hösten 2020. Skaraborgs kommuners gemensamma reglemente måste ändras pga ändrade zoner i kollektivtrafiken.

Av erfarenhet visste vi i funktionshinderrörelsen att färdtjänst inte upplevs som särskilt sexigt av våra kommunpolitiker. Detta leder till att de tjänstemannaförslag som presenteras av Kommunalförbundet sväljs med hull och hår utan större eftertanke. Därför uppmärksammade funktionshinderrörelsen kommunpolitikerna på att de förväntades ta ett nytt reglemente som skulle drabba personer med funktionsnedsättning mycket hårt. Resultatet lät inte vänta på sig. Många kommunpolitiker insåg att förslaget skulle slå hårt mot personer som är beroende av färdtjänst och som har dålig ekonomi.

Men, det var svårt att enas om en lösning på problemet och samverkan mellan kommunerna smäller högre än att rädda tillvaron för personer med funktionsnedsättning.

Lösningen blev att anta det ursprungliga förslaget till reglemente med höga egenavgifter och ett löfte om ett kommande tillägg som skulle lösa problemet för de mest utsatta.

Var det i god tro eller var det ett sätt att med gott samvete godkänna reglementet?

På fredag 5 februari skall tilläggsförslaget presenteras för Kommunalförbundets direktion. Det finns två förslag att ta ställning till, ett som är riktigt dåligt och ett som är ännu sämre. Ett förslag med ett högkostnadstak på 600 kronor som inte kommer att leda till några lättnader för de flesta. Eller förslag nummer två som skulle innebära ett inskränkt färdtjänstområde, där man inte redovisat egenavgiften och med hot om att behöva ansöka om Riksfärdtjänst för resor utanför Skaraborg. Riksfärdtjänst är ett krångligt alternativ som inskränker spontant resande för resenären och som leder till mycket handläggning för kommunen.

Varför reagerar inte kommunerna på detta odemokratiska sätt att hantera det kommunala självstyret och hur länge skall vi behöva leva under hotet att om vi inte gillar det dåliga införs det allra sämsta?

Med vänliga hälsningar,

SRF Skaraborg i samarbete med Funktionsrätt Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.