Fredag 27 maj 2022

Vi får hoppas att det ordnar sig!

Det har diskuterats en tid att ordnar ska delas ut igen till svenska medborgare. Sedan ordensreformen i början av 1970-talet delas inte ordnar ut alls till svenska medborgare utan ges endast till utlänningar och kungligheter.

Det vore önskvärt att ordnar börjar tilldelas svenska medborgare igen. Som det är nu så diskrimineras svenska medborgare då ordnar ges till utlänningar. Vidare så har man varit dålig på att belöna medborgare. De flesta länder tilldelar sina medborgare ordnar och alla nordiska länder utom Sverige belönar framstående medborgare med dessa utmärkelser. Vi får hoppas att det ordnar sig igen i Sverige!

Henrik Andersson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.