Onsdag 26 september 2018

Vi går stärkta in i valåret

Det har varit mycket turbulens i SD Falköping under en längre tid. Ett flertal medlemmar har nu valt att lämna partiet, men samtidigt sitter de kvar på Sverigedemokratiska mandat i kommunfullmäktige och kommunala nämnder fram till nästa val. Vi beklagar att dessa valt att svika väljarnas förtroende under pågående mandatperiod, men är samtidigt nöjda med att detta nu blivit tydligt, så att våra väljare kan känna sig säkra att SD Falköping driver sverigedemokratisk politik och inget annat.

Styrelsen har under året målmedvetet fokuserat på sitt uppdrag att skapa aktiviteter för medlemmarna genom att ordna med föreläsningar och hålla öppet hus på kansliet. Vi har också synts flera gånger på Stora Torget, där vi bjudit falköpingsbor på kaffe, korv och politisk information. Fullmäktigegruppen har tyvärr inte lyckats få den struktur, ledning och arbetsro som behövs för att kunna driva politik, vilket har märkts i kommunfullmäktige och gett vårt parti negativ uppmärksamhet.

Vi beklagar att det blivit en så stor splittring, men de medlemmar som nu valt att lämna partiet har inte bidragit positivt till partiet och vi kvarvarande medlemmar känner en stor lättnad över att äntligen kunna fokusera på att driva vår politik i kommunen. Vi går nu stärkta in i ett spännande valår, där vi hoppas kunna följa rikstrenden och växa även i Falköping.

Trots oredan har vi fått flera nya medlemmar under året, och vi välkomnar alla som vill engagera sig för att sprida och driva vår sverigevänliga politik i Falköping, och även representera vårt parti i kommunfullmäktige efter nästa val. Samhället står inför stora utmaningar som kommer att påverka hela Sverige i generationer framöver, och vi behöver en stark och tydlig sverigevänlig röst i kommun, region och riksdag.

Fullmäktigegruppen & styrelsen
Sverigedemokraterna Falköping

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.