Fredag 20 juli 2018

Vi krokar arm, Bjarne!

Replik på debattinlägg 27 november av Bjarne Pettersson

Det var intressant att läsa Västra Handelskammarens regionchef i Skaraborg Bjarne Petterssons svar på min debattartikel om behovet av att stå upp för Västra Stambanan. Vi står på samma sida, Bjarne. Det är bara att hoppas att du klarar av att få genomslag inom dina domäner på samma sätt som jag och mina partikamrater i Skaraborg agerar på den politiska arenan.

Bjarne Petterssons gör en tydlig beskrivning av behoven för näringslivet, inte minst i Skaraborg, av att Västra stambanan byggs ut. Att inte bygga ut stambanan kommer att få mycket vidare konsekvenser. Det är Sveriges viktigaste godslänk för spårbundna transporter.

Västra stambanan är viktig för godset, men också för de som pendlar. Vi kan konstatera att de kommuner som har tågstopp via de regionala tågen tillsammans har ca 100 000 pendlare. Vissa reser korta sträckor, många med tåg, medan andra reser längre sträckor, och då än mer frekvent med tåg. De är beroende av att kunna lita på tågets punktlighet för att komma i tid till jobbet och sedan tillbaka efter jobbet. Dessa pendlare har haft en tuff tid på Västra stambanan och allt fler har därför valt att välja andra transportmedel.

Men, som sagt, tack Bjarne för ditt klargörande över var Västsvenska Handelskammaren i Skaraborg står i denna fråga. Nu får vi gemensamt arbeta för att de beslut som tas av regeringen går Västra stambanans väg.

Patrik Björk
distriktsordförande
Socialdemokraterna Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.