Fredag 4 december 2020

Vi måste dra i nödbromsen

Om coronakrisen kom opåkallat kan ingen säga det samma om klimatkrisen. Forskarlarmen haglar tätt och på allt fler håll brinner det i klimatkatastrofens spår. Inom ett decennium kan nära hälften av Amazonas regnskog förvandlas tills savann och om vi inte drar i nödbromsen nu finns risken att den utvecklingen inte går att stoppa. När regnskog försvinner är det jordens lungor som allt mer stryps, och det med katastrofala effekter för oss här i Skaraborg.

Det Sverige gör i världens spelar roll. När regnskog brinner och arter utrotas i en allt snabbare takt vänder vi på varje sten för att kunna göra mer. Miljöpartiet utökar nu Sveriges biståndspolitik till att även omfatta kampen för biologisk mångfald – världens fattiga ska inte själva behöva städa upp efter utsläpp som till stor del orsakats av världens rika.

I den budget som regeringen nu har lagt på riksdagens bort satsas extra pengar på havets biologiska mångfald och på att bevara och trappa upp arbetet med afrikanska regnskogar. Ytan i Afrika berör fjorton olika länder och är dubbelt så stor som hela Sveriges yta. Senare i höst kommer också en strategi för Amazonas regnskogar.

Det pågår en artutrotning i världen idag, många av världens ekosystem förändras i en rasande takt. Detta kommer slå hårdast mot de som redan har det tufft, som sliter med att klara sig för dagen. I grund och botten är det en fråga om vår överlevnad, eftersom vi alla är beroende av robusta ekosystem. Klimatförändringarna och artutrotningen riskerar att göra stora delar av jorden mer eller mindre obeboeliga och tvinga människor på flykt.

Samtidigt som Sveriges biståndspolitik nu utökas till den biologiska mångfalden så skärper också Sverige till sin röst i EU och världen. Det är bara tillsammans den här svåra utmaningen kan hanteras. Miljöpartiet ser med oro på de partier som vill skära ner på biståndet och låta Sverige isolera sig, det kommer inte göra varken Sverige eller världen bättre.

Janine Alm Ericson (MP)
riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson

Ulrika Frick (MP)
regionråd

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.