Fredag 20 juli 2018

Vi står upp för jämställdheten

I Sverige är jämställdhet mellan män och kvinnor reglerat i grundlagen. Det ska vi aldrig kompromissa med. Vi socialdemokrater har alltid drivit på för kvinnors rättigheter och kan aldrig acceptera att kvinnor förtrycks eller hålls tillbaka genom hederskultur av olika former. Straffen för brott med hedersmotiv ska vara hårdare, eftersom konsekvenserna är förödande för dem som drabbas.

Kvinnor utsätts för hedersförtryck runt om i världen, även i Sverige. Det sker inom familjen och i äktenskapet. Trots att tvångsgifte och barnäktenskap är strängt förbjudet i Sverige förekommer det här. Detta måste stoppas. Inget barnäktenskap ska tillåtas, inte heller ska någon vuxen behöva gifta sig mot sin vilja.

Vi måste stärka myndigheters möjligheter att förhindra att flickor och pojkar som bor i Sverige och har anknytning till andra länder, förs utomlands för att ingå tvångsäktenskap eller könsstympas. Det kan handla om åtgärder som omhändertagande, återkallelse och spärr av pass eller reseförbud i skyddande syfte.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka vilka åtgärder som behövs för att skydda människor mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.

Barn ska få vara barn. Tvångsäktenskap och barnäktenskap måste bekämpas. Inga barn ska könsstympas, men barn som har könsstympats måste få allt stöd de behöver. Personal inom skolan, sjukvården, socialtjänsten och polisen som möter dessa människor måste ha en bra utbildning på området för att kunna upptäcka och förebygga brott. Sverige ska vara ett tryggt land där man kan räkna med att den som begår brott döms.

Vi socialdemokrater står upp för jämställdheten.

Carina Ohlsson
riksdagsledamot (S) Skaraborg
och ordförande för S-kvinnor

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.