Lördag 3 juni 2023

Vi tar försvarspolitiken på allvar

Säkerhetsläget i vårt närområde har över tid försämrats. Den auktoritära och aggressivt nationalistiska utvecklingen i Ryssland fortsätter. Ökad militär övnings- och underrättelseaktivitet i Östersjön har ökat risken för kriser och incidenter. Detta är en oroväckande utveckling. Samtidigt är risken för ett enskilt militärt angrepp på Sverige fortsatt osannolikt.

För ett år sedan fick Sverige en ny försvarspolitisk inriktning, beslutad med bred majoritet i riksdagen. Försvarsmaktens operativa förmåga att försvara landet prioriteras. Ungefär 17 miljarder har tillförts försvaret för att bland annat öka övningsverksamheten, investera i nödvändiga vapensystem och att stabilisera personalförsörjningen.

Redan nu har vi sett effekt av försvarsbeslutet. Vi ser mer och mer komplexa övningar, en förändrad krigsorganisation och slutleverans av JAS Gripen C/D. Dessutom har Försvarsmakten återinfört kustrobot, tidigarelagt etableringen stridsgruppen på Gotland. Inom kort beslutar regeringen om att komplettera den frivilliga rekryteringen med ökat inslag av värnplikt. Försvarsbeslutet ska genomföras fullt ut.

För att förbereda nästa försvarsbeslut tillsätts nu en ny försvarsberedning under ledning av Björn von Sydow. Beredningen ska genomföra en övergripande genomlysning av säkerhets- och försvarspolitiken och dessutom särskilt belysa sex områden:

  1. Totalförsvarets framtida roll och uppbyggnad.
  2. Fortsatt utveckling av försvaret på Gotland.
  3. Krigsorganisationens förmåga och dimensionering.
  4. Utvecklingen av den svenska försvarsunderrättelseförmågan.
  5. Hur plattformen för svensk cyberförmåga kan utvecklas.
  6. Internationella militära samarbeten och särskilt en fördjupning av samarbetet med Finland.

 

Det svenska folket förväntar sig att vi tar säkerhets- och försvarspolitiken på stort allvar. Breda överenskommelser bäddar för långsiktighet och stabilitet. Försvarsberedningen kommer att ha en viktig uppgift i att lägga grunden för kommande överenskommelser och beslut.

Peter Hultqvist (S),
försvarsminister

Erik Ezelius (S),
riksdagsledamot, Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.