Onsdag 19 februari 2020

Vi tar granbarkborre-angrepp på allvar

Riksdagsledamot Sten Bergheden (M) påstår i Skaraborgsbygden (17 oktober) att statens naturreservat ökar skadorna av granbarkborre. Att vi förstör för andra skogsägare genom att låta granbarkborrarna få härja fritt.

Granarna i länets naturreservat är bara en (1) procent av alla granar som växer i Västra Götaland. De flesta granar växer i produktionsskogar. Stora områden med enbart gran som är rena smörgåsbordet för barkborrarna. Särskilt efter förra sommarens extrema värme och torka.

I naturreservaten finns biologisk mångfald. Där hittar vi styltflugor, parasitsteklar, myrbaggar och hackspettar. Det är i samtliga fall naturliga fiender till granbarkborren.

Det finns faktiskt exempel på att naturskyddade skogar bjuder granbarkborren bättre motstånd än produktionsskogarna. Reservaten kan alltså, i vissa fall, skydda snarare än stjälpa angränsande produktionsskogar.

Ja, vi har ett ansvar att sköta de skogar som staten har skyddat. Men det är inte samma ansvar som att sköta produktionsskogar. Skogsvårdslagen gäller formellt inte i skyddade områden. Där gäller ett annat regelverk. Det följer vi efter bästa förmåga.

Länsstyrelsen tar givetvis granbarkborreangreppen i naturreservaten på allvar. Angreppen hotar också naturvärden i reservaten. Vi arbetar därför efter de riktlinjer som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tagit fram.

Vi har också avverkat granskog i flera av våra naturreservat för att minimera risken för spridning till angränsande privata produktionsskogar. Givetvis i samråd med berörda skogsägare.

Sven Swedberg
chef naturavdelningen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.