Lördag 18 augusti 2018

Vi vill ha fler alternativ

(Replik till Monica Green (S) debattartikel, 1 juni)

Andelen barn och äldre kommer att öka med ungefär 725 000 på 10 år, enligt prognoser . Det vi borde använt denna mandatperiod till är att utveckla den svenska välfärden för att förbereda inför detta. Istället har vi ägnat nästan hela perioden åt att diskutera om vi ska avveckla stora delar av välfärden genom att tvinga bort uppskattade och välfungerande alternativ bara för att de drivs i bolagsform.

Det är ett oerhört cyniskt agerande av regeringen. 300 000 löntagare i privat välfärdsverksamhet riskerar att bli av med jobbet, och 340 000 barn och unga som går i fristående skolor kommer inte ha en skola att gå till om regeringens förslag skulle bli verklighet. Och till vilken nytta egentligen?

De privata alternativen har vare sig lägre lönenivåer eller högre personalomsättning. Tvärtom visar brukarundersökningar att nöjdheten är högre hos de privata jämfört med offentliga alternativ . En klar majoritet av löntagarna i privat välfärdsverksamhet uppger också att det är viktigt att det finns fler arbetsgivare att välja mellan, och inte enbart den egna kommunen.

Det är fullkomligt bisarrt att hävda att man vill värna valfriheten och mångfalden i välfärden samtidigt som man lägger lagförslag som syftar till att ta bort just detta. Vi ska ha tillståndsprövning som gäller lika för alla, oavsett driftsform. Antalet kontroller ska öka och vi ska ha tydliga sanktioner för de fall verksamheten på ett eller annat sätt missköts – ytterst med möjligheten att återkalla tillståndet för att överhuvudtaget få bedriva verksamheten. Med högt ställda krav ska vi bli av med dåliga verksamheter, vare sig de är privat eller offentligt drivna.

Regeringens lagförslag är ett oerhört svek mot den svenska välfärden. Vi behöver mer resurser till välfärden för att kunna bibehålla kvalitén i framtiden, men vi behöver också ny teknik, effektivisering och innovationer. Fler alternativ att välja mellan kommer att underlätta denna utveckling. Ett offentligt monopol gör det inte.

Oscar Sjöstedt (SD)
ekonomisk-politisk talesperson

Josef Fransson (SD)
riksdagsledamot Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.