Tisdag 25 september 2018

Vi vill stärka arbete och konkurrenskraft

(Svar till Ulrika Karlsson (S), Skaraborgsbygden 16 februari 2018)

Den internationella konjunkturen är stark, vilket gör att ett exportberoende land som Sverige går bra. Det ser vi tydligt i Skaraborg där tillverkningsindustrin har bra ordertryck och där arbetskraftsbrist är en utmaning att ta på allvar. Men Karlsson (S) facklig Skaraborg glömmer när hon i Skaraborgsbygden den 16 februari skriver att nämna är att det råder stark internationell högkonjunktur. Oberoende bedömare menar dessutom att regeringens politik haft obefintlig eller marginell effekt på sysselsättningsutvecklingen.

Regeringens arbetsmarknadspolitik har inte fungerat och det är inte undra på när finansministern höjer skatt på jobb och företagande. Det ursäktar dock inte att (S) stora vallöfte gällande 32 000 traineejobb föll platt som en pannkaka. Faktum är att endast 749 personer hade haft ett traineejobb när man bestämde sig för att lägga ner och bara 52 personer av dem fick ett arbete efter att de haft ett traineejobb.

Även andra arbetsmarknadsåtgärder så som extratjänster och beredskapsjobb riktas idag åt fel håll då de inte nås av de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt står närmare 16 000 långtidsarbetslösa helt utan insats från Arbetsförmedlingen. Resultatet är att antalet långtidsarbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ökar och förtroendet för myndigheten bland allmänheten är lågt. En majoritet i riksdagen vill ersätta Arbetsförmedlingen med en ny myndighet som är smalare och vassare, men trots detta vägrar (S) att vidta nödvändiga reformer. Varje gång vi föreslår nya möjligheter, så har S bestämt sig innan. Att sådant som inte fungerar idag är det samma som att avveckla den svenska modellen. Det är både intellektuellt slappt och fanatsilöst. För att stärka Sveriges konkurrenskraft måste vi ständigt reformera och förnya.

Bostadsmarknaden har stora utmaningar som till sin natur är segregerande och orättvis. Har man inte råd att köpa eller betala skyhöga andrahandshyror blir det tufft. De misslyckade bostadspolitiska samtalen med regeringen är ytterligare ett bevis på att (S) krampaktigt klänger sig kvar vid gamla tiders minnen och inte vill lösa problem. Det beklagar vi.

Sverige är ett land fullt av möjligheter men samtidigt är det ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för integration anser vi moderater att vi behöver ställa tydligare krav. Vårt mål är att halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda till 2025. Vi moderater anser dessutom att det är nödvändigt att en kompetenskartläggning för asylsökande sker från dag ett i Sverige. Detta i kombination med tidig undervisning i svenska språket underlättar för nyanlända att kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Snart är det val, frågan är hur många brutna vallöften som (S) lovar då?

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
skattepolitisk talesperson

 Jessica Polfjärd (M)
riksdagsledamot
arbetsmarknadspolitisk talesperson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.