Söndag 7 juni 2020

Vilken skola skall vara kvar i Vara ?

Efter att läst i tidningarna om att det skulle vara ”omöjligt att driva” högstadiet i Kvänum om Broholmskolan skulle få starta högstadium i Vara. Men om en friskola vill etablera sig i Vara borde man väl ifrågasätta båda högstadieskolorna?

Att Nästegårdskolan i Kvänum varit, och är, en otroligt fin skola med duktiga elever, bra personal och en god miljö, hoppas jag att de olika politiker som sitter i bildningsnämnden redan vet.

Vad skolan behöver, efter ”påhoppen om nedläggning” som pågått i mer än 25 år, är ju lite andrum för utveckling av den fina skolan vi har i Kvänum.

I Kvänum läser vi inget om knark, misshandel, påhopp på personal med mera. Här har också många elever, sedan bygget på 70 talet, fått en bra start i livet, många har utvecklats till arbete i vår kommun och är verksamma i densamma och ger nu tillbaka med skattepengar på deras inkomster.

Vi har många barn och barnbarn som går i denna skola och vi har i många år sett deras positiva inställning till skolan. Tror också att personalen behöver ha lite arbetsro framöver runt skolan så det kan utveckla sig i den takt som behövs i samhället. Viktigt är också att kommunen fullföljer vanligt underhåll av skolan, här väntar vi på handling.

Var står de olika politikerna i denna fråga?

75 procent av Vara befolkning bor utanför Vara och är de som röstar på våra politiker.  Jag hoppas många kommer ihåg de olika partiernas löfte om skolorna inför valet. Det är snart val igen. Med förhoppning om långsiktigt Högstadieskola i Kvänum

Per-Olof Jakobsson
privat åsikt och politiskt oberoende

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.