Söndag 5 februari 2023

Vindkraft förpestar landsbygden

Vindkraftsexploateringen av den svenska landsbygden kommer från hemska politiska fantasier.
Tydligen finns det en överenskommelse genom samhällets alla skikt att landsbygden är något som skall nyttjas och det är verkligen en mardröm.

Det är oseriösa markägare som öppnat dörren för exploatörerna som skall hållas ansvariga. De har visat andra i samhället att de blir så smidiga när det viftas med en påse bidrag och då säljer de ut hembygden, grannar och den bördiga åkern.

Den som genom åren följt vindkraftsdebatten i de fria medierna (som exempelvis Skaraborgsbygden)
har god kännedom om vad det är för sorts människor. Vindkraft förpestar landsbygden med oljud, ljus
och rörliga siluetter, oljudet från vindkraftverken är ett påtagligt svoschande vid vissa
väderförhållanden såväl som brummande som blir värre ju mer de slits. Elcertifikatet skär som en osthyvel i det svenska konsumtionskapitalet vid varje elräkning.

Vindkraft är även en mardröm för de som äger eftersom de måste skjuta till pengar. De äldre
vindkraftverken är stillastående skrot i brist på reservdelar. Reparationer i miljonklassen sker regelbundet.

Ägarna har själva vittnat i media om den dåliga ekonomin, konkurser är ett faktum. Det kallar de för
”långsiktig investering” när de hoppas inflationen ska äta upp skulderna.
Det man får höra från vindkraftsexploatörerna om man klagar är ”flytta då!”

Michael Olofsson,
Öttum

 • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
 • pappa sven

  Bra skrivet.
  1. De bolag som driver vindexploateringen är inte alltid med säte i landet.
  2. Vad jag hört och läst är att ersättningen till markägaren ligger på 100 000 kronor årligen. Det vi konsumenter betalar i transferrering via certifikaten är 10 gånger mer minst.
  3. Skapar arbetstillfällen… jo pyttsan om vi konsumenter skickade certifikatpengarna till glesbygden skulle många gånger fler jobb kunna avlönas och dessutom skulle man kunna göra mer vad man önskade för att skapa verksamhet i bygden…
  4. Naturvårdsverket säger att man absolut inte skall mäta ljud under det hörbara området, infraljud, inte för att det inte finns eller ens för att det inte är till obehag utan därför att då skulle man tvingas skärpa bestämmelser o regler vilket skulle fördyra verksamheten.
  5. LCC för el visar sig i en ny kandidatuppsats vara dubbelt så stor för vind som för kärnkraft. Dessutom krävs reserveffekt till vinden alla gånger då det inte blåser… denna reserveffekt skulle kunna vara kärnkraft som ifall den var producerande hela tiden sänka elpriset till 1/3….jmf. med dagens jippo
  6. Och de sopor och den flis som eldas i kraftvärmeverken är billigt bränsle men har tyvärr utsläpp likafullt

  osv.