Fredag 4 december 2020

Vindkraftsindustrin den gröna vågen?

Vindkraftslobbyisterna far fram med ord som förnybart, hållbart, grönt och klimatsmart allt för att inte få mothugg. Att motsäga dessa argument är som att svära i kyrkan.

Nu är det så att folket börjar vakna och när fakta läggs på bordet inser allt fler vad som gömmer sej bakom dessa ord.

Vindkraft är inget annat än en industri. En industri som kräver stora ytor. Oftast placeras de i skog och naturområden. Det innebär att stora ytor av skog och natur måste offras. Ytor som offras för att skapa breda vägar för transporter, elkablar som ska fram till kraftstationer, uppställningsplatser och plats för vindturbiner (storlek 2 fotbollsplaner).

Denna industri kräver otroligt många tunga transporter i uppbyggnadsskedet.

Vindindustrin, när den är i drift, skapar ljud, både hög och lågfrekventa, vilka är en hälsofara för både djur och människor som befinner sej i närheten. Industrin innebär en livsfara för rovfåglar, fågelsträck och fladdermöss. Industrins långa rotorblad (70m) är den största faran då det är dessa som skapar farligt ljud och dödar fåglar. Vintertid finns risk för att vingarna slungar iväg is som bildats, så långt som 500 m. Detta innebär att industrin blir ett säkerhet och riskområde med en radie om ca 5-600m. Här går ej att vistas. Det som tidigare var ett ströv/fritids/område blir nu ett område enbart för industrin.

Industrin ska leverera el. Ja den levererar el NÄR DET BLÅSER men vi har många vindstilla dagar då ingen el kommer fram. Alltså en ostabil källa. Vindindustrin skapar fler risker. Risk för brand finns och det händer även att rotorblad kan lossna och slungas iväg.

Industrin har tjänat ut efter 15-20 år då ska den nedmonteras. Denna nedmontering är MYCKET kostsam och kan komma som en tråkig överraskning för markägaren.I nuläget finns ingen plan för deponi av dessa miljöfarliga ämnen, såsom kompositmaterialet i vingarna. Enligt avfallsdirektivet från EU ska allt bort, även hela fundamentet och elkablar.

Nu till frågan: är denna industri förnybar, hållbar, klimatvänlig och grön?

Fördjupa dej gärna vidare i denna så viktiga fråga, det handlar om vår framtid. Ska vi sälja ut våra så viktiga natur och djurområden, som bibehåller vår biologiska mångfald, mot dessa industrier som är en mycket ostabil elproducent och som skövlar våra koldioxidupptagande skogar för att rädda klimatet?

Ugglan

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.