Torsdag 21 mars 2019

WWF fokuserar på fel saker

Om vi slutar äta kött så räddar vi miljön. Det påstår en företrädare för WWF, Världsnaturfonden. Senast i ett morgonprogram i TV.

Det är ju rent skitprat. Köttet har oerhört liten inverkan på miljön. Eftersom kon är en del av kretsloppet.
Det är förbränning av fossila bränslen som blir en pluspost. Gräset som kon äter tar upp koldioxid när det växer.
Det är bättre att gräset blir uppätet än att det dör på marken och vissnar. Då avger gräset koldioxid.

Det som är en pluspost i kons foderstat är den fossila energin som går åt till att samla foder till vintern. Men samma energi går ju åt om man ska bruka en jord och odla bönor. Så den skillnaden är inte särskilt stor.

Att Världsnaturfonden fortsätter att sprida sådana här lögner, det är anmärkningsvärt. Det har ingen miljöeffekt. Det är bara ett budskap från veganrörelsen som man för fram. Det kan till och med leda till en negativ miljöeffekt och det leder till att antalet betande djur minskar i vårt landskap vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Det var köttet och elden som gjorde att apan reste sig upp. Aminosyrorna som köttet innehåller har utvecklat hjärnan. Så utan kött hade WWF och naturskyddsföreningen fortfarande befunnit sig på apstadiet. Om man utsätter kroppen för proteinbrist då får det konsekvenser för människans förmåga att tänka. Aminosyrorna är oerhört viktiga för cellernas uppbyggnad och förmåga att fungera i människokroppen.

Att införa vegetarisk mat i skolorna är därför ingen bra idé. Växande barn, som ska utvecklas, behöver de proteiner som finns i animaliska produkter.

WWF är ingen demokratisk organisation. Det är ett företag som tjänar pengar på folks dåliga samvete. Vilken trovärdighet har en organisation som tigger pengar av allmänheten samtidigt som man har ett eget kapital på över 286 miljoner kronor?

WWF Sverige får också cirka 125 miljoner kronor i bidrag av staten, varav merparten slussas via SIDA. WWF tar också emot bidrag av stora företag som Volvo och Ikea. Annat som kan vara av intresse för barnfamiljer och pensionärer som skänker pengar är att WWF hade 98 anställda 2017. Bara 30 av dessa var män. Genomsnittslönen ligger en bit över 50 000 kronor i månaden. Generalsekreteraren tjänar drygt 1, 2 miljoner om
året. WWF har placerat sina tillgångar i ett snitt av aktierna på börsen. En titt i årsredovisningen visar att det inte är någon anmärkningsvärd miljöprofil på innehavet.Volvo, stålföretag, skogsföretag och pappersmassa finns bland organisationens värdepapper. Alla företag som påverkar miljön mer än en ko.

Intressant kan också vara att WWF placerat 11 miljoner i en fond placerad i det välkända skatteparadiset Cayman Island. En investering som totalt omfattar 2, 7 miljoner USA-dollar och är bunden till år 2030.

Det finns anledning att fråga sig varför WWF tjatar om köttet och korna hela tiden, men inte driver kampanjer mot de största källorna till utsläpp av växthusgaser, industrin och förbränningen av fossila bränslen. Man kan också fråga sig om organisationen verkligen behöver allmänhetens ekonomiska stöd, när man får så frikostiga bidrag från staten och de stora företagen och har så stora egna tillgångar.

Börje Berntsson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.