Onsdag 20 februari 2019

Ytterligare en budget med fokus på medarbetarna i sjukvården

GrönBlå Samverkan har nu lagt den sista budgeten för Västra Götalands­region­en innan höstens val. Glädj­ande nog kan jag konstatera att personalfrågorna har haft starkt fokus under vår fyraåriga ledning.

Medarbetare vittnar på många håll om att man inte hinner med, om att man är stressad och har en orimlig arbetsbörda med sjukskrivningar, vakanser och bristande kontinuitet som följ. Detta har vi i den Grönblå majoriteten tagit på största allvar. Vi har inlett och öronmärkt en mängd satsningar destinerade direkt till medarbetarna. Och det känns mycket tillfredsställande att vi i vår sista budget innan valet, fullföljer nästa steg i satsningen med att höja OB-helg till +50 procent och avsätter ännu mer resurser för att utöka antalet AT-platser.

Att premiera befintliga medarbetare har varit och är ett prioriterat område för oss och beslut kopplade till att till exempel tillse en rimlig löneökningstakt har tagits genom fler modeller för lönekarriär. Därtill måste medarbetarnas kunskap och kompetens användas på bästa sätt och nu finns många goda exempel på hur man arbetar med uppgiftsväxling i verksamheterna.

Trots alla våra insatser finns givetvis mer att göra och det finns ingen quick-fix. Arbetet måste fortsätta men våra historiskt stora satsningar på medarbetarna i Västra Götalandsregionen, tillsammans med den påbörjade omställnings-

arbetet, satsningarna på akutvårdskedjan, psykiatrin och avsättningar till Framtidens vårdinformationsmiljöer är en mycket god grund för nästa ledning att ta avstamp i – en ledning som jag hoppas att vi moderater kommer ingå i.

Gunilla Levén (M)
Regionråd
Ordförande i Personalutskottet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.