Onsdag 7 juni 2023

Gör din röst hörd!

Skriv vad du tycker och sänd det till oss så publicerar vi dina åsikter här på debattsidan.

Läs mer

  Gör din röst hörd!

  Skriv vad du tycker och sänd din insändare till oss, så kan vi publicera dina åsikter på denna debattsida.

  Redaktionen förbehåller sig rätt att avstå från publicering och att göra förkortningar samt ändringar i text.

  Ange om du vill att artikeln också ska publiceras i tidningen. För publicering i tidningen rekommenderar vi maximalt 1500 tecken.

  Tänk på att läsvärdet och möjligheten att få en insändare publicerad ökar om skribenten sätter ut namn under insändaren. Den som går till skarpa angrepp på annan person, måste alltid underteckna med namn.

  Den som väljer att skriva under signatur, måste alltid sända namn, bostadsadress och telefon till insändarredaktionen. De uppgifterna behandlas konfidentiellt.

  E-posta din insändare till: redaktion@skaraborgsbygden.se

  Eller skicka med post till:
  Skaraborgsbygden
  Box 204
  532 23 Skara