Söndag 19 augusti 2018

1971: Hamnen i Hjo

Copyright ArkivDigital AB
Copyright ArkivDigital AB

Flygfoton hjälper till att minnas hur det en gång såg ut.

Skaraborgsbygden publicerar löpande flygfoton från gamla tiders mötesplatser. Från orter runt om i Skaraborg.

Detta flygfoto är från året 1971. I anslutning till Hjos unika parkmiljö byggdes 1969 Guldkroksbadet som syns på bilden. Men Hjo har betydligt äldre anor som kurort.  1876 tog godsägaren Harald Röhss på Munkeberg, provinsial- och stadsläkaren Wilhlem Baggstedt, grosshandlare Gustaf Sjöstedt och greve Gustaf Sparre på Almnäs initiativet till att skapa en vattenkuranläggning i Hjo. Inte enbart av affärsmässiga skäl, utan lika mycket för att försköna staden och utveckla bygden. Men den järnväg som kom till Hjo 1873 spelade säkert in i planerna. Hotell Bellevue, som syns på bilden, uppfördes samma år som fotot togs. Arkitekt var ingen mindre än Hans Erland Heineman i Skövde.

Du kan givetvis kommentera fotot.
Vad vet du om platsen? Vilka minnen har du från platsen?

Kommentarsfält finns under artikeln.