Söndag 23 september 2018

Götene firar invigning av konstverk

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Nu är det gemensamma projektet kring utsmyckning i Götene snart klart. Den 5 oktober är det firande med invigning – då ska Tina Fausins konstverk Helenas hus vara på plats.  

1965 avsatte Sparbanken Skaraborg och Lions Club i Götene 7 000 respektive 5 000 kronor för ett konstverk och nu är det äntligen snart klart. Men även om processen varit lång så är alla parter väldigt nöjda med att det är klart i år, eftersom det sammanfaller med Sparbanken Skaraborgs170-årsfirande och Lions 100-årsfirande

Med den konstnärliga utsmyckningen vill kommunen tillsammans med bidragsgivarna Lions och Sparbanken att parken ska bli en tilltalande mötesplats i Götene centrum. Mycket arbete har också lagts ner på att verkligen få klart utsmyckningen just i år eftersom Sparbanken Skaraborg firar 170 år och Lions-rörelsen har 100-årsjubileum. Iordningställandet är också viktigt för kommunen för det blir en fin fortsättning på Centrumhusets nya entré.

Kommunen passar på att i samband med montaget av konstverket göra iordning parkytan. Gångarna i parken var i dåligt skick och läggs nu om för att öka tillgängligheten för alla. Gamla bänkar och belysningsstolpar byts ut mot nya och planteringarna kompletteras.

Invigning

Kvällen den 5 oktober börjar med tipspromenad för både vuxna och barn från Sparbankens kontor. Promenaden leder fram till torgparken. Där står tal och musikunderhållning på programmet. Vid Centrumhuset kommer också fika att serveras. Alla hälsas välkomna till invigningen!

Valet av konstverk

Projektet kring utsmyckningen har varit ett gemensamt projekt mellan Sparbanken Skaraborg, Lions och kommunen där både finansiering och arbetet med framtagande av konstnär och konstverk har skett tillsammans.

Det startade under 2016 och har varit en lång process i flera steg för urval av konstnär.

En jury utsåg till slut konstnären Tina Frausin för uppdraget att göra utsmyckningen för torget. Hennes förslag Helenas hus hade både kopplingen till Sankta Helena och innehöll också vatten, vilket efterfrågades i det konstnärliga programmet som låg till grund för valet av konstverk. Sparbanken Skaraborg, Lions och kommunen hoppas att konstverket ska vara till mycket glädje för såväl kommuninvånare som besökare.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer