Torsdag 28 maj 2020

Biskop Bonnier ger ut bok om trons innersta kärna

Omslag: Ulrica Robsarve. Foto: Greger Hatt.
Omslag: Ulrica Robsarve. Foto: Greger Hatt.

– En samtalsbok, som ger nya perspektiv till fördjupning i den relation som bär när allt annat sviker och bedrar, säger biskop Åke Bonnier om sin nya bok.

Varför vill du bli biskop i Skara stift? Det var frågan Åke Bonnier fick inför biskopsvalet 2012.

Inför bokutgivningen säger Åke Bonnier att egentligen aldrig svarade på frågan utan han berättade istället vad han ville göra ifall han blev vald.

Om detta berättar han i sin nya bok ”Lita, lyssna, leva – samtalstankar längs vägen”. Boken handlar om vad det innebär att vara kyrka i vårt land och i vår tid.

Samtalsbok

 ”Den 31 oktober 2017, på dagen 500 år efter att Martin Luthers 95 teser offentliggjordes, spikades 4 teser upp i Skara domkyrka; teser som är tänkta att vara en fortsättning på och en fördjupning av de tidigare påståendena om att vi behöver komma ut som kyrka, stå upp som kyrka och gå ut som kyrka. De fyra teserna som spikades upp lyder: ”Gud är inte religiös, Gud är generös, Lita till Fadern! Lyssna till Jesus! Leva med Anden!” (citat ur boken)

– Jag skulle önska att den här boken fick bli just en samtalsbok, som ger nya perspektiv till fördjupning i den relation som bär när allt annat sviker och bedrar, säger biskop Åke om boken.

Exempel på frågeställningar i boken; Vad innebär det att vandra i Jesu fotspår och våga lita till, lyssna till och leva Guds tilltal i våra egna liv – också i sammanhang där vi inte trodde Gud var? Vad händer när vi välkomnar osäkerheten och vågar släppa kontrollen om det färdigformulerade och begränsande?

Biskop sedan 2012

– Livet är inte statiskt. Ljuset bryter in. I det ljuset anar jag också min djupaste kallelse i kärlekens relation till Gud, mina medmänniskor också dem jag ogillar, till mig själv och till skapelsen i dess heliga helhet, säger Åke Bonnier.

Åke Bonnier är präst i Svenska kyrkan och biskop i Skara stift sedan 2012 och e.o. hovpredikant. Av påven Benediktus XVI har han utnämnts till kommendör av Gregorius den stores orden, vilket är en hedersutnämning för ekumeniska insatser.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer