Måndag 23 juli 2018

Filmcentrum i Karlsborg?

Karlsborgs Utveckling AB får 1,5 miljoner kronor för att utveckla orten till ett framtida filmcentrum.

Leader Nordvästra Götaland som fördelar EU-medel för utveckling av landsbygden. 1,5 miljon anslås nu till satsningen i Karlsborg.

I projektet, som heter ”Inspelningsplats Karlsborg”, ska företagare, föreningar, privatpersoner och kommun tillsammans profilera orten som en destination för film- och tv-produktion.

Områdets resurser i form av natur, sjöar, kultur och byggnader kommer att lyftas fram som spännande miljöer för filmproduktion för att produktionsbolag ska välja Karlborg som inspelningsplats.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet