Lördag 18 augusti 2018

Flest besökare till Västergötlands museum

Foto: Rickard Karlsson
Foto: Rickard Karlsson

Västergötlands museum i Skara, Skövde Konsthall samt Karlsborgs fästningsmuseum lockar flest museibesökare i Skaraborg.

År 2016 gjordes cirka 28,1 miljoner museibesök i Sverige på museer med mer än en årsarbetskraft. Det är en stor ökning av besök jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att en fri entré-reform infördes på en rad av de centrala museerna som ledde till 1,3 miljoner fler besök hos dessa.

Ytterligare minst 2,2 miljoner besök gjordes vid landets mindre museer, det vill säga museer med mindre än en årsarbetskraft samt botaniska trädgårdar. Ett av fyra besök görs av barn och unga.

I Västra Götaland toppar Bohusläns museum och konsthall i Uddevalla med 276 387 besökare. Därefter kommer Göteborgs stadsmuseum med 208 384 besökare, Göteborgs konstmuseum med 202 880 och Världskulturmuseet i Göteborg med 200 093 besökare.

I Skaraborg ligger Västergötlands museum i Skara i en klass för sig. Besökstalet som redovisas för 2016 är 120 696 besökare.

Skövde konsthall och konstmuseum besöktes av 37 790. Karlsborgs fästningsmuseum av 33 992 personer

Fakta Besökare muséer
Besökstal för muséer i Skaraborg under 2016.
Museum, besökare
Västergötlands museum,  Skara 120 696
Skövde Konsthall och konstmuseum 37 790
Karlsborgs fästningsmuseum 33 992
Vänermuseet, Lidköping 20 826
Vadsbo museum/Industrimuseum, Mariestad 11 200
Falbygdens museum, Falköping 9 179
Tidaholms museum 8 249
Qvarnstensgruvan Minnesfjället, Lugnås 5 000
Åsle Tå, Falköping 5 608
Idrottsmuséet, Lidköping 1 600

Avser besök på museets inomhus- eller utomhusanläggning såsom utställningar, restaurang, butik, toalett och foajé. Inklusive besök som sker utanför museets avgiftsbelagda områden.
Flera muséer har ej besvarat myndighetens enkät.
Källa: Myndigheten för kulturanalys (2016)

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet