Lördag 18 augusti 2018

Förändrade och försvunna miljöer

Rådhuset i Falköping rivs. Året är 1973.
Rådhuset i Falköping rivs. Året är 1973.

Under de senaste 50-60 åren har mycket förändrats i våra stadskärnor. Vid Falbygdens museum tar man nu fasta på det faktum att staden har vuxit och tagit nya områden i anspråk.

Den första november öppnade utställningen Försvunna miljöer.

– I våra arkiv har vi mängder av föremål, men också mängder av fotografier, säger avdelningschef Elinor Carlsson.

Fotografier över tid som i sig många gånger berättar hur en och samma plats har förändrats.

– Många miljöer och platser har ju till och med försvunnit, eller förändrats för att passa in i den nya tidens tankar.

I utställningen Försvunna miljöer visas ett antal utvalda Falköpingsmiljöer från 1950-talet fram till idag.

En sådan plats är rådhuset som låg vid torget men som revs 1973.

– Det var ett kärt hus för många och flera opponerade sig mot rivningen. Vi visar också silon vid Lantmännen som revs för några år sedan.

Sörjer

Fokus ligger också på äldre bebyggelse i stadskärnan som revs under 1960-talet för att ge plats till sådant som parkeringsplatser. Idag sörjer många runt om i landet att forna stadskärnor plöjdes ned på det här viset.

– Men var tid har sin filosofi. Idag utgår jag från att man verkligen dokumenterar och ifrågasätter vad som är värt att bevara, innan man förändrar något. Fast fortfarande går den nya tidens krav först tycker jag.

Att stadsmiljön, inte minst i Falköping, har förändrats, gör också att det inte är helt lätt att orientera sig när man ser gamla fotografier. Museet har därför gjort en karta som tydligt visar var tidigare byggnader låg någonstans.

– Det här är en utställning som i första hand kanske riktar sig till dem som har anknytning till Falköping. Den väcker samtidigt frågan: hur vill jag att min stad ska se ut?

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet