Fredag 20 juli 2018

Hangelösa är dokumenterat

Studiecirkeln som skapade boken ”Hangelösa – förr och nu”. Från vänster: Bodil Lundquist, Matz Nilsson, Britt-Marie Helldin, Evald Bergsten och Ingvar Svensson. Mängder av foton gör boken 300 sidor tjock.
Studiecirkeln som skapade boken ”Hangelösa – förr och nu”. Från vänster: Bodil Lundquist, Matz Nilsson, Britt-Marie Helldin, Evald Bergsten och Ingvar Svensson. Mängder av foton gör boken 300 sidor tjock.

Hangelösa – förr och nu. Så heter boken som ortens hembygdsförening nu släpper.

Det är Britt-Marie Helldins intresse för släktforskning som är upphovet till att Hangelösa  nu får sin egen hembygdsbok. Den lilla byn ligger i Götene kommun, mellan Lundsbrunn och Källby, och har idag 418 invånare.

-Jag började forska kring några gårdar och tyckte att detta borde vi dokumentera, säger Britt-Marie Helldin.

Hon pratade med Ingvar Svensson och med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan drogs studiecirkeln igång våren 2015.

Nu är boken klar.

-Det här är sannerligen inget enmansjobb, säger Britt-Marie. Vi diskuterar och växeldrar för att beskriva vårt Hangelösa.

-Var och en har med sina minnen, tillägger Ingvar Svensson.

Gårdarnas historia är central i boken, De flesta boställen i Hangelösa har dokumenterats. Under de senaste 200 åren har det funnits 300 boställen i Hangelösa.

-Det svåraste har varit att hitta gamla torp som inte längre finns kvar säger Britt-Marie. Ibland hade dessa torp inget eget namn.

Å andra sidan finns det gårdsnamn som dyker upp på många gårdar. Hangelösa har exempelvis nio Gategården och åtta Jönsegården, för att nämna två exempel. Men sedan finns de där unika boställen som uppkallades efter den som bodde där, exempelvis Ersa-Tildas, Rättare-Gustafs, Prate-Lars och Stölle-Bengts.

Hembygdsboken dokumenterar det mesta i den lilla byn. Kyrkan, skolan, de tre affärerna som funnits, post, busslinjer, föreningar och till och med knallar som regelbundet gästat byborna.

-Ja , vi skriver också om Hangelösas mesta fängelsekund, tillägger Britt-Marie. I 24 år satt han i fängelse för stölder och mordbrand. Han dog 1911.

Mängder av foton och kartor fyller också hembygdsboken.

-Det äldsta fotot är från 1907. Och sedan har vi två foton där vår nuvarande kung Carl XIV Gustaf hälsar på Hangelösabor.

Med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan och Sparbanksstiftelsen trycks boken i 500 exemplar, varav 100 redan är förbokade.

Kanske blir det årets julklapp för byborna i Hangelösa. På söndag är det boksläpp i bygdegården.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer