Lördag 3 juni 2023

Kammarmusikfestival i Mariestad är hotad

Kammarmusikfestivalen Old Ox i Mariestad är i farozonen. Detta efter att regionen vill dra tillbaka sitt ekonomiska stöd . Nu protesterar Mariestads kommun.

Presidiet i Västra Götalandsregionens kulturnämnd föreslår att regionens ekonomiska stöd till Nordiska kammarmusikföreningen/Aurora Music upphör.

– Organisationen bedöms inte ha den personella eller ekonomiska stabilitet som krävs för att uppbära ett långsiktigt stöd från kulturnämnden, menar kulturnämndens presidium.

Därmed upphör också förutsättningarna för kammarmusikfestivalen Old Ox i Mariestad.

Festivalen genomfördes för sjunde året i rad under tre dagar i slutet av juni. Sammantaget genomfördes  ett trettiotal kammarmusikverk, orkesterverk, operaprogram och solokonserter med världssolister i Domkyrkan, Mariestads teater och Residenset. Sammanlagt 50 musiker från 20 länder deltog.

Kalldusch

Enligt Mariestads-Tidningen kommer beskedet som en kalldusch för Mariestads kommunledning, som nu i skrivelse begär att ärendet bordläggs av regionens kulturnämnd. Kommunen vill ha en dialog om hur festivalen kan fortsätta.

Ärendet har redan diskuterats flera gången i kulturnämnden, och återremitterades senast vid sammanträden den 18 oktober. På torsdag kommer ärendet tillbaka till kulturnämnden. I beslutsunderlaget skriver kulturförvaltningen:

Nordiska kammarmusikföreningen/Aurora Music har sitt säte i Stockholm men bedriver årligen verksamhet i Västra Götaland i form av kammarmusikfestivaler och konserter i bland annat Vänersborg, Trollhättan och Mariestad. Föreningen driver också en egen orkester, Aurora Chamber Orchestra, och bedriver under åren 2018–2019 en utökad verksamhet i flera kommuner i Västra Götaland, med stöd från Statens kulturråd.

Sedan 2005 har föreningen haft olika typer av stöd från kulturnämnden, till en summa av 8 210 000 kronor”

Nordiska kammarmusikföreningen/Aurora Music har för år 2019 fått 900 000 kronor, som ett utvecklingsprojekt och kulturstrategiskt utvecklingsstöd. Stödet för 2019 var ettårigt.

Nu föreslås nämnden besluta att  föreningen inte ska uppbära ett långsiktigt stöd (LSU) eller verksamhetsstöd från kulturnämnden från och med 2020.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer