Söndag 19 augusti 2018

Konstnärlig frihet i regionen

Den konstnärliga friheten måste värnas. Det menar Conny Brännberg (KD), Kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, i ett interpellationssvar rörande pjäsen Den avvikande meningen som spelas av Regionteater Väst.

Föreställningen söker efter fascismens spår i samtiden. Något som Sverigedemokraterna i regionen reagerat emot.

I en interpellation kritiserar Sverigedemokraterna Patric Silfverklinga och Heikki Klaavuniemi innehållet i manuset. Fem frågor kring pjäsen riktas till Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD).

– Konstnärlig frihet ger konstutövare möjlighet att inta olika perspektiv som publiken själv får förhålla sig till. Teater måste alltså betraktas som en subjektiv framställning, skriver Conny Brännberg i sitt interpellationssvar.

– Den konstnärliga friheten bidrar till att vi kan föra ett konstruktivt samtal även kring svåra frågor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet