Torsdag 12 december 2019

Kulturskolan i Essunga hotas av nedläggning

Essunga är en av femton kommuner i Sverige, där kulturskolan riskerar att läggas ner. Det uppges i en rapport från Kulturskolerådet.

I rapporten framgår att fyra av tio kulturskolor i Sverige väntar sig krympta resurser de närmsta fyra åren.

I femton kommuner hotas kulturskolor helt av nedläggning. En av dessa är Essunga kommun.

– Jag tror nog inte att kulturskolan kommer att läggas ner. Men det finns ju inget som säger att det inte kan ske. Vi är inne i ett problematiskt skede med hårda sparkrav i kommunen och då måste vi först säkerställa de obligatoriska verksamheterna, Kulturskolan är ju en frivilligverksamhet, säger Tomas Johansson, till förordnad kulturskolechef i Essunga till tidningen NLT.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet